ft Inhoudsopgave 33 m Gedeelde zeggenschap De Centrale Kringvergadering van 9 juli markeerde een ingrijpende wijziging van de zeggenschaps verhoudingen binnen de Rabobank. Maar er was meer. Zo werd de stelling dat in een coöperatie de besluitvorming veel tijd vraagt, opnieuw gelogenstraft. 4 De Rabobank en vrijwilligers: een natuurlijke alliantie In een rondetafelgesprek discussiëren drie bestuurders over de relatie van hun bank met vrijwilligers. Vrijwilligers als de smeerolie van de samenleving. Voor een bank die in die zelfde samenleving is geworteld een goede aanleiding om ze te steunen. Drie projecten van de talloze onder het thema "Toekomst door Samenspel" 7 Column Prof.dr. L. Koopmans, lid van de Raad van Beheer van Rabobank Nederland, geeft zijn visie op het besturen en toezicht houden bij een lokale Rabobank. 8 Klantwaarde op Walcheren Het toerisme is de economische groeisector bij uitstek op Walcheren. De groei stagneert. De sector zelf aarzelt met het nemen van maatregelen. De drie Rabobanken steken de koppen bij elkaar en nemen innovatieve initiatieven.Tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. 10 Directeur Wytze de Jong en de volwassen arbeidsverhoudingen Vier jaar geleden maakte hij de overstap van de regio Noord Nederland naar het Directoraat Personeel van Rabobank Nederland. In die vier jaar veranderde er veel. Volwassen arbeidsverhoudingen werden gemeengoed. Ook de verhouding met de directeuren kreeg een andere invulling. 12 Wat je ziet, is wat je krijgt De ontwikkeling van de Rabobank naar een brede financiële dienstverlener was niet mogelijk geweest zonder marketing.Toch is de rol van de marketing binnen een coöperatieve bank als de onze nooit echt onomstreden geweest. Een beschouwing over marketing en coöperatieve dienstverlening. 14 Actueel In Actueel onder meer de halfjaarcijfers van de lokale banken. 16 Nieuw in de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Rabobank Nederland onderging met vier nieuwe gezichten een ware metamorfose. Wat weten zij van de Rabobank en welke ambities dreven hen hun kandidatuur te aanvaarden? 19 Een Boerenleenbank in historische omgeving Gérard Mertens, oud-voorzitter van de Raad van Beheer, opende deze zomer een Boerenleenbank in Enkhuizen. Een passend geschenk van de jubilerende Rabobank aan het jubilerende Zuider zeemuseum. 20 Een oude rot bij Rabobank International Met ruim 25 dienstjaren is mr. Henk Gentis een ervaren bankier bij Rabobank International. Hij geeft onder meer leiding aan het focus- gebied Food Agribusiness. Dat juist dit commerciële speerpunt is gekozen, heeft veel te maken met het ontstaan en de opbouw van het internationale bankbedrijf van de Rabobank. 22 Coöperatief verder met Achmea De samenwerking met Achmea was het centrale agendapunt tijdens de 106e Centrale Kring vergadering van 9 juli. Er werd indringend gediscussieerd over het coöperatieve gehalte van deze samenwerking. Herman Wijffels maakte duidelijk dat er coöperaties in soorten bestaan. 24 Op bezoek bij Groesbeek-Millingen aan de Rijn Onder de rook van Nijmegen en tegen de grens met Duitsland wordt op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan het leveren van klantwaarde. Niet omdat het moet, maar gewoon vanuit zich zelf. De bank wil (nog) meer zijn dan een brede financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. 27 Mensen Colofon De inhoud van dit blad is bestemd voor leden van besturen en raden van toe zicht van Rabobanken. Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Voorzitter van de Raad van Toezicht ir. D. Luteijn Voorzitter van de Raad van Beheer W. Meijer Voorzitter van de Hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels Redactie mr.Hans Roosen, hoofdredacteur drs.Ab Kuiper Herman Jonkman, fotografie Rabobank Nederland Postbus 17100,3500 HG Utrecht interne adrescode UC B526 tel. (030) 216 26 22/2162040 fax. (030) 216 19 16 Grafische verzorging Hoonte Bosch Keunig bv, Utrecht Abonnementen (administratie) Centraal Adressen Beheer, BC 002 Aan het abonnement voorzittende bestuurders en voor de statutaire direc teurzijn geen extra kosten verbonden. De prijs voor een extra abonnement bedraagt f 10,- per jaar. Fotografie Ron Willebrands, blz. 1,2,4-6. Fotaa, Gerard Verschooten, blz. 1 (inzet onder), 24-26 Ruden Riemens, blz. 1 (inzet boven), 8 9 Cor Mantel, blz. 2, 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 2