Coöperatie en commerciële gemeenschapszin Coöperatief in de praktijk 8 Kleinschaligheid als rode draad 'Eind 1994 is deze bank tot stand geko men door een fusie tussen de drie in het westelijk deel van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee gelegen ban ken. Banken van gelijke grootte, met elk een eigen specialiteit: Ouddorp voor de 'Kleinschalig recreatie, (loedereede-Stellendam voor de opererenom visserij en Dirksland als huisbankier van herkenbaarte het regionale ziekenhuis aldaar. Het blijven.'v.l.n.r. gemeenschappelijke bij de fusiebanken Van Putten, Van was gelegen in hun overheersende positie derVlugten in de akkerbouw en het midden- en klein- Den Hertog. schap Goeree-Overflakkee. Van der Vlugt licht de filosofie achter het beleid van de bank toe: 'Tijdens de fusiebesprekingen hebben we binnen de colleges een aantal harde afspraken gemaakt, waarvan de belangrijkste was dat wij niet in de val van de grootschaligheid wilden lopen. Ook de fusiebank diende kleinschalig te opereren om herkenbaar te blijven. Heel veel van onze coöperatieve initiatieven worden door die kleinschaligheid in gegeven. Dat wordt ook door onze leden herkend. We merken dat ook tijdens onze drukbezochte jaarvergadering.' Betrokkenheid van levensbelang Directeur Den Hertog, afkomstig van de Rabobank Voorburg, vervult zijn huidige functie sinds de fusie. Hij leidt een goed rendabele bank met een kleine 60 mede werkers, vijf vestigingen en een balansto taal van 450 miljoen gulden. 'De Rabo- Dienstbaar zijn aan de gemeenschap door als platform te functioneren. Dat is in enkele woorden de kern van de coöperatieve filosofie die de Rabobank West-Flakkee met veel succes uitdraagt. Dat platform vormt een ontmoetingsplaats voor ondernemers en inwoners. Zij zien dat hun belangen er worden behartigd. Daarbij wordt overigens niet voorbijgegaan aan de zakelijke belangen van de bank. 'Wij zien de coöperatie als een uiting van commerciële gemeenschapszin', aldus directeur mr. Aad den Hertog. an de publiciteitsuitingen van de Rabobank West-Flakkee is het jaar verslag misschien wel het meest opvallende. Behalve de gebruikelijke financiële verantwoording over het voor bije boekjaar treft de lezer gedetailleerde informatie aan over de ontwikkeling in de vier dorpen binnen het werkgebied en over de gang van zaken in de belangrijk ste bedrijfssectoren. In het jaarverslag over 1996 werden deze beschouwingen verlevendigd door interviews met eigen bewoners en ondernemers. Uit het jaar verslag komt een grote betrokkenheid van de Rabobank naar voren. Vrijwel elk dorp en elke bedrijfssector heeft in het voorbije jaar te maken gehad met initia tieven van deze bank. bedrijf, maar met name in hun sterke betrokkenheid op de eigen gemeenschap', aldus bestuursvoorzitter Ruilof van Dut ten. Deze akkerbouwer is afkomstig van de voormalige Rabobank Dirksland en heeft zijn zilveren jubileum als Rabobank- bestuurder vorig jaar gevierd. Zijn col lega, de voorzitter van de raad van toe zicht, Jan van der Vlugt is eveneens akkerbouwer en als heemraad betrokken bij het dagelijks bestuur van het water-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 8