Inhoudsopgave 3 Nog maar 11%! De Rabobankorganisatie stoelt vanouds op breed en gedegen overleg. Maar er is druk op de ketel. We hebben de vinger aan de pols. 4 Column Als hij goed past in het 'domein' van zijn bank, stelt een bestuurder de juiste vragen. Daarom juist vraagt een HID+-bank ondernemersbloed. De visie van Hoofd directeur drs. H. Visser. Colofon De inhoud van dit blad is bestemd voor leden van besturen en raden van toe zicht van Rabobanken. Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Voorzitter van de Raad van Toezicht drs. R. Zijlstra 5 Een onvermijdelijk proces De voorzitter van de Raad van Beheer beziet de breuklijnen die zich aftekenen in het proces van coöperatievernieuwing. 8 Coöperatief in Europa In het bankbedrijf is er weinig verschil, maar groeien we ook als coöperatie meer toe naar onze Duitse voorlopers? Terug naar de bakermat: deel 2. 10 Afscheidsinterview met Henk van den Broek Een glansrijke carrière: van kassiers- zoon tot Hoofddirecteur. Maar een man van de lokale banken is hij altijd gebleven. 12 Actueel In het hart: Visie'98 Visie '98 is inmiddels een begrip. Maar waar staat het nu precies voor? Het is een veelzijdig en ingrijpend pro ces waarin een bijna honderdjarige zich opmaakt voor de volgende eeuw. De feiten op rij in het hart van deze Bank Bestuurder. 16 Meer heren dienen Als Algemeen Secretaris van de Gooise Kamer van Koophandel en bestuurslid van de bank Hilversum is drs. H.J. Kok gewend meer heren te dienen. Er zijn meer raak vlakken russen Kamer en bank. Voorzitter van de Raad van Beheer W Meijer Voorzitter van de Hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels Redactie mr. J.J. Roosen (hoofdredacteur) drs. A.J. Kuiper Herman Jonkman (fotografie) m.m.v. drs. H.A. de Werker Bureauredactie Piet Philipsen Redactie-adres UC-R 519, tel. (030) 216 2807, fax. (030) 216 1904 Grafische verzorging Hoonte Holland Grafische Industrie BV Abonnementen (administratie) Centraal Adressen Beheer, BC 102A Aan het abonnement voorzittende bestuurders en voor de statutaire direc teur zijn geen extra kosten verbonden. De prijs voor een extra abonnement bedraagt f 10,- per jaar. 18 Coöperatief in de praktijk Initiatieven waarbij de koppen bij elkaar zijn gestoken om de coöperatie in de praktijk een nieuwe invulling te geven. 20 Op bezoek bij Sleen-Oosterhesselen-Zweeloo In Drenthe begonnen drie banken onder een directeur 'van buiten' samen een nieuw leven. Leden en klanten tonen zich zeer geïnteresseerd. 23 Mensen Fotografie Thomas Fischer: pagina 1 (boven) en 9 Deutscher Raiffeisenverband: pagina 8 Rabobank Harderwijk-Ermelo-Putten: pagina 11 Sake Elzinga: pagina 2 (onder), 20 en 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 2