Weggemans: 'Het risico de boot voliedig te missen.' gekomen beleidsplan. 'Dat betekent dat we er nog lang niet zijn', benadrukt Weggemans. 'Het bestuur heeft onlangs samen met raad van toezicht een uitgebreide beleidsessie gehad waarin de noodzaak van verdergaan de veranderingen en aanpassingen door een ieder werd ingezien en gedeeld.' Niet onbelangrijk, want ook van de (nog) zeven leden tellende raad is veel flexibiliteit gevraagd. Het zijn mensen die öf zelf een bestuursfunctie hadden óf als lid van de raad van toezicht gewend waren gecombineerd te vergaderen. Nieuw leven Interessant is hoe de nieuwe bank zich naar leden en klanten heeft gepresenteerd door middel van een uitge kiende campagne onder het motto 'Bank in beweging'. Daarop geënt is een brochurelijn ontwikkeld en zijn per werkgebied bijeenkomsten met leden en klanten georga niseerd. Daarin trad ook het personeel voor het voet licht, onder meer met inleidingen over beleggingen, tele bankieren en eigen huis. Niet alleen het blote feit van de fusie was aanleiding voor dit alom zeer gewaardeerde contact, maar ook de nieuwe pro-actieve wijze van omgaan met de markt. Ook de algemene vergadering en de presentatie van de jaarcijfers blijken nu stevige aan dachtstrekkers. In het verlengde van de hele operatie zijn Lanting: 'We zijn in onze ideeën bevestigd. de meest betrokken leden opgeroepen te participeren in de Coöperatiediscussie. 'Je merkt', constateert Volkers, 'dat de bank als het ware een nieuw leven is begonnen. Mensen vragen zich af wat dat allemaal te betekenen heeft, zo'n nieuwe bank. Men is benieuwd en voelt zich aangesproken. Leden en klanten waren het ook niet gewend zo door hun bank te worden benaderd. We grij pen nu de Coöperatiediscussie aan om de ledenbetrok kenheid te krijgen die de oude banken misten.' Zowel de directeur als de bestuursleden tonen zich er zeer mee ingenomen dat de organisatie de Coöperatiediscussie zo goed heeft opgepakt. 'De Rabobank is het dubbel en dwars waard dat de discussie wordt gevoerd', aldus Weggemans, 'je ziet dat de stimulans nu al enorm is. Bij ons maar ook elders komt er van alles ter tafel wat je voor kort niet eens voor mogelijk had gehouden. De knop is om.' 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 26