Alle begin is moeilijk Coöperatief in de praktijk Overal in het land wordt door Rabobanken nagedacht over de invulling van hun coöperatieve missie. In ons blad hebben wij al aan een groot aantal initiatieven aandacht geschonken; vrijwel steeds activiteiten gericht op het eigen werkgebied. Daarnaast zijn er ook bestuurders en directeuren die - soms met onder steuning door Rabobank Nederland - de koppen bij elkaar steken om gezamenlijk gedachten uit te werken. Het zijn denktanks, brainstormers, voor wie elk idee bespreekbaar is. In dit artikel twee voorbeelden. Medio 1 994 is de Beleidswerkplaats Coöperatieve Innovatie, een initiatief van de Stafgroep Strate gie van Rabobank Nederland, van start gegaan. De werkplaats is een ontmoetingsplaats voor mensen van diverse pluimage en wil lokale activiteiten en initiatieven die passen bij de coöperatieve innovatie versterken. Er zitten mensen in vanuit de Rabobank, zoals een bestuur der en een directeur, maar ook commerciële functionaris sen, strategen en informatici van Rabobank Nederland. Daarnaast ook een aantal externen, zoals iemand die zich Van de Lindeloof: 'We leveren een bijdrage aan de sociaal-economische structuur van de streek. 'Ideenberater' noemt, een sociaal geograaf, een bedrijven- adviseur en sinds kort ook vertegenwoordigers van allochtonengroeperingen. De samenstelling van de groep wijzigt regelmatig. De Werkplaats experimenteert en geeft handen en voeten aan nieuwe ideeën, gericht op de invulling van de coöpe ratie. Ze zoekt naar mogelijkheden de Rabobank te laten uitgroeien van een kredietcoöperatie naar een brede financiële dienstverlener. Daarbij draagt ze hulpmiddelen aan om ondernemers te kunnen helpen bepaalde mark timperfecties met eenvoudige middelen te overwinnen. In de anderhalf jaar van haar bestaan passeerde al een groot aantal ideeën de revue. Groepen van banken, maar ook individuele banken benaderen de Werkplaats met vragen, laten zich ondersteunen, en participeren - soms samen met leden van de Werkplaats - in allerlei samenwerkings verbanden. Op dit moment is er met ongeveer 60 Rabo banken contact. Soms wilde ideeën Gerard van de Lindeloof, enige jaren geleden 'ge-VUT' als directeur van de Rabobank Baarle-Nassau, is een enthousiast deelnemer aan de activiteiten van de Werk plaats. Hij participeert ook in een aantal projecten. Zo ondersteunt hij banken in de Baronie bij het stimuleren van de regionale economie in dat deel van Noord-Bra bant. Van de Lindeloof is geen onbekende in de organi satie. Hij was er 35 jaar aan verbonden, waarvan 20 jaar als directeur van de bank Baarle-Nassau. Daarnaast was hij lid van de CKV, van een aantal Technische Overleg commissies en van het bestuur van de Stichting Steun door Rabobanken. Zijn kennis van de regio en zijn lang jarige bancaire ervaring maken hem bij uitstek geschikt om als trekker bij dergelijke projecten op te treden. Hij vindt dit soort werk prima passen bij een 'net-niet-meer- actieve' directeur die nog over voldoende energie en ken nis, maar ook liefde voor de organisatie beschikt. Een enthousiaste Van de Lindeloof: 'Het aardige van de Beleidswerkplaats is, dat we kunnen beschikken over in- en externe deskundigen die met een grote betrokkenheid allerlei - soms wilde - ideeën aandragen en met elkaar bespreken. Sommige ideeën sneuvelen al bij een eerste bespreking. Toch hebben we in de anderhalf jaar dat we nu samenkomen al veel bereikt. We hebben ideeën ont wikkeld die er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat in de omgeving van het Friese Bergum een werkgelegenheids-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 22