Inhoudsopgave 3 De medewerker als succesfactor Midden in de onstuitbare beweging van Visie '98 staat als een paal boven water dat ernst moet worden gemaakt met het Human Resource beleid. Een bepalende rol voor het bestuur ligt er zeker. 4 Column Nu de bewerking van de middenmarkt vaste vormen aanneemt, moet volgens L.A.C. Soeters, bestuursvoorzitter van Schouwen-Zierikzee, ook 'het netwerk ertussenin' worden meegenomen. 5 Coöperatief in de praktijk De coöperatiediscussie is in haar belangrijke lokale fase. Drie banken voor het voet licht met elk een eigen aanpak. Hoe verschillend ook, de noemer is het extra van de autonomie. 8 Regiobezoek Raad van Beheer De 19 banken in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen ontvingen de Raad van Beheer voor het negende Regio- bezoek. De zegeningen van deze Europese toplokatie zijn talrijk, maar veeleisend. 10 Vullings over Interpolis Verzekeringsdochter Interpolis is vast en zeker in beweging na het aantreden van mr. J. Vullings als voorzitter van de Hoofddirectie. Hij heeft een mooie dubbelslag in gedachten. 12 Actueel 15 CKV: 'harde' standpunten De 93e CKV begon en eindigde zo ongeveer met de term 'last en ruggespraak'. Op de agenda belangrijke zaken als de fusie gedragslijn en de middenmarkt, alsmede de gang van zaken bij particulieren, personeel en centrale bankiers. 18 Coöperatief in Europa 'Europa' dient zich aan met de Rabobanken sterk gericht op de eigen navel. De blik op de buren kan helpen. Met de nieuwe rubriek 'Coöperatief in Europa' eerst terug naar de bakermat. 20 Op bezoek bij Hoogvliet-Poortugaal Hoogvliet-Poortugaal is een bank die straalt onder de rook van Rotterdam. Door haar uitmuntende zorg voor kwaliteit voert zij nu trots het gerenommeerde ISO-predikaat. 27 Mensen Colofon De inhoud van dit blad is bestemd voor leden van besturen en raden van toezicht van Rabobanken. Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Postbus 17100,3500 HG Utrecht Voorzitter van de Raad van Toezicht drs. R. Zijlstra Voorzitter van de Raad van Beheer W. Meijer Voorzitter van de Hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels Redactie mr. J.J. Roosen (hoofdredacteur) drs. A.J. Kuiper Herman Jonkman (fotografie) m.m.v. drs. H.A. de Werker Bureauredactie Piet Philipsen Redactie-adres UC-R519, tel. (030)2162807, fax. (030) 216 19 04 Grafische verzorging Hoonte-Holland bv, Utrecht Abonnementen (administratie) Centraal Adressen Beheer, BC 102A Aan het abonnement voor zittende bestuurders en voor de statutaire directeur zijn geen extra kosten verbonden. De prijs voor een extra abonnement bedraagt f 10,-per jaar. Fotografie Ron Willebrands (pagina 4) Rabobank Amsterdam (pagina 5) Kees Smits (pagina 6) J.H. Darchinger IFJ (pagina 19) 1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 2