Op bezoek bij Hoogvliet-Poortugaal Het ISO-certificaat hangt in de bank- hal. Van links naar rechts:voorzitter Roelse, secretaris Verschoor en direc teur Vroegindewey. 'Je straalt iets uit' Op 4 oktober vorig jaar knalden in de bankhal van de 75-jarige Rabobank Hoogvliet-Poortugaal champagne- kurken. Na een maandenlange gezamenlijke inspanning van medewerkers, management en bestuur had de bank het ISO-9002 certificaat in de wacht gesleept. Als eerste bank in Nederland mag men nu dit in het bedrijfsleven gerenommeerde kwaliteitspredikaat voeren. Zes weken later, op de algemene vergadering werd de uitreiking voor de ruim opgekomen leden en relaties nog eens dunnetjes overgedaan. Ook Hoofddirecteur dr. W.M. van den Ooorbergh was aanwezig. Waarom is dit ISO- certificaat voor een lokale Rabobank zo bijzonder? Ongeveer twee jaar geleden veranderde er wat bij de Rabobank Hoogvliet-Poortugaal, een overwe gend HID-bank onder de rook van Rotterdam, met een kleine 200 miljoen balanstotaal en zo'n dertig personeelsleden. Zowel bestuur als directie kregen bijna tegelijkertijd een nieuwe roerganger. D.C. Roelse, direc teur van een groot internationaal expeditiebedrijf - tot dat moment al een jaar of vijf voorzitter van de raad van toezicht - werd bestuursvoorzitter, terwijl J.A. Vroegindewey vanuit de eigen gelederen tot directeur van de bank werd benoemd. Samen met de secretaris van het bestuur, mevr. E.P.M. Verschoor-Pompen - lerares Nederlands met een ruime bestuurlijke ervaring - vertellen ze hoe het ISO-certificaat voor de bank begon te leven. Code 9002 'Niet lang na mijn aantreden als bestuursvoorzitter', ver telt Roelse, 'zijn we, gestimuleerd door Visie '98, binnen het hestuur gaan nadenken over kwaliteitszorg en hoe we dat moesten aanpakken. De grote vraag was natuurlijk hoe je kwaliteit in eerste instantie kunt vastleggen en ver volgens ook kunt vasthouden.' Geen onbekend terrein overigens voor de voorzitter. Zoals al zoveel bedrijven in de Rijnmond, beschikt ook zijn eigen bedrijf over een ISO-certificaat (van de International Standard Organisa- tion), waarmee het werken volgens een internationale kwaliteitsstandaard wordt gegarandeerd. Deze garantie 2.0

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 20