Mensen Afscheid Afscheid leden CKV Onderscheidingen Jubilea In memoriam Rabobank Beilen-Wijster. H. de Weerd'1, bestuurslid, en H.H. Ottcn'1, vice-voorzit- ter van de raad van toezicht. Rabobank Best. J.C.M. van Kollen burg'15', bestuurslid. Rabobank Bierum. W.A. Smit*, bestuurs voorzitter. Rabobank Born. J.H.Th, van Dijck* en J.A.M. Wagemans*, respectievelijk voor zitter en lid van de raad van toezicht. Rabobank Gasselternijveen. G.F. Reiling en L. Lamberts, respectievelijk voorzitter en lid van de raad van toezicht. Rabobank 1 laaren. H.C. Bakx bestuurslid, en P.T.M. van Alphen'1, voorzitter van de raad van toezicht. Rabobank I laarlem. l)rs. G.H. Week hout'1'1, voorzitter van de raad van toe zicht. Rabobank Hengelo-Keijenborg. G.J. Ruiterkamp en J.M. Eenink, respectieve lijk secretaris en lid van de raad van toe zicht. Rabobank Leimuiden. J.P.M. van der Weijden, secretaris van het bestuur. Rabobank Lopikerwaard-Schoonhoven. T. de Pater, bestuurslid. Rabobank Oosterend. H.M. Heeg'1, bestuursvoorzitter. Rabobank Oss. Ir. M.J. van Goor5 "1, bestuursvoorzitter. Rabobank Ravenstein. J.G.A. Huisse- ling'1, bestuurslid, en J.A.J. van den Hoogen, lid van de raad van toezicht. Rabobank Schinnen en Oirsbeek. M.H.J. Jeukens, bestuurslid, en V.E. Smcets, voorzitter van de raad van toezicht. Rabobank Valthermond. S. Boels*, voor zitter van de raad van toezicht. Rabobank Voorschoten. H.I..A. Niers man, bestuurslid. Rabobank Waterland. J.N. Nieuweboer, bestuurslid. Organisatiespeld in zilver Organisatiespeld in goud Tijdens de CKV van 23 november 1994 hebben de volgende heren afscheid geno men: W.M. van Herk (Lek en Merwede), W. van Kekem (Lek en Merwede), B.C. Oosterom (Rijn en Gouwe), A. van Leeu wen (Den Haag), S.Th. van Diepen (Mid den-Nederland Zuid), J.P. Jacobs (Delta kring), 1'. de Man (Deltakring), ir. J.J.J. Bom (Midden-Zeeland), J.A. Mangnus (Zeeuws-Vlaanderen), S.M. de Haan (Alkmaar), mr. L.C. van Elderen (De Kempen), J.M.J. van Geloven (De Kem pen), J.G.J. Verbakei (Peelland), ing. J.M. Bankers (Peelland), H. van Sonsbeek (De Meierij), E.W.M. Dortmans (De Meierij), P.M.O. van den Hurk (De Meierij), ir. M.J. van Goor (Maasland) en drs. P.J.J. Jans (Maasland). De heer J.N. Nieuweboer, bestuurslid van de Rabobank Waterland, is onderschei den met de eremedaille in goud, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. De bestuursvoorzitter van de Rabobank Oss, de heer ir. M.J. van Goor, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer L.J.M. Sas, bestuursvoorzitter van de Rabobank Berkel-Enschot, is onderscheiden met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 25 jaar Rabobank Blokker-Zwaag. J. van Westen, bestuurslid. Rabobank Borkel en Schaft. J.C. Boude- wijns, bestuurslid, en J.W. Kuijpers, bestuursvoorzitter. Rabobank Midden-Groningen. J.J. Hooy- meyer, bestuursvoorzitter. 40 jaar Rabobank Schinnen en Oirsbeek. V.E. Smeets, voorzitter van de raad van toezicht. T.J. Banken, 65 jaar. Bestuurslid van de Rabobank Appeltern. M.A. van den Boogaard, 86 jaar. Oud bestuursvoorzitter van de Rabobank te Schijndel. J. Breed, 73 jaar. Oud-secretaris van het bestuur van de Rabobank Amsterdam. W. Gutker, 83 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Rabobank Geester ambacht-Noord. M. Lourens, 71 jaar. Oud-secretaris van het bestuur van de Rabobank Apeldoorn. Iz. Luteijn, 89 jaar. Oud-bestuursvoorzitter van de voormalige Raiffeisenbank Nisse. K. Mink, 72 jaar. Oud-bestuursvoorzitter van de voormalige Rabobank Dirkshorn. L. Treur, 78 jaar. Oud-bestuursvoorzitter van de Rabobank Leimuiden. P. Verstappen, 74 jaar. Oud-voorzitter van de voormalige Rabobanken I lelden en Helden/Panningen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1995 | | pagina 23