Afscheid Rabobank Ameland. F.I. Kiewiet, voorzitter van het bestuur. Rabobank Amsterdam. F.J.G. Stam, secretaris van het bestuur. FI.C. Stricker en J. Cok, beiden lid van de raad van toezicht. Rabobank Beek en Donk. A.J. Rooijakkers, voorzitter van het bestuur. Rabobank Beugen. G.T. van Benthum en W..J. Baltussen, respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur. G.A.M. Janssen, voorzitter van de raad van toezicht. Alle drie ontvingen zij de zilveren organisatiespeld. Rabobank Blokker. N.C. Schouten, lid van de raad van toezicht. Hij kreeg de zilveren revers- speld uitgereikt. Rabobank Bunschoten-Spakenburg. J. Hartog, voorzitter van de raad van toezicht. Rabobank Drunen. G.J.C. van Loon, bestuurs lid. Hij kreeg de gouden onderscheiding uitgereikt. Rabobank Geffen. M.A. Schuurmans, be stuurslid. Hij ontving de gouden organisatiespeld. Rabobank Grijpskerk. IJ.H.Kalk, secretaris van het bestuur. Hij kreeg de zilveren onderscheiding uitgereikt. L.M. Barendregt, voorzitter van de raad van toezicht. K.G. Buist en H.B. Rozema, beiden lid van de raad van toezicht. Rabobank Harlingen. G. Giliam en S. Fokke- ma, respectievelijk voorzitter en lid van de raad van toezicht. De heer Giliam kreeg de zilveren or ganisatiespeld uitgereikt. Rabobank Hattem-Zalk. H.G. Meiberg, secre taris van het bestuur. Rabobank Hoogkerk. H. Faber, voorzitter van het bestuur, en .1. van de Woude, voorzitter van de raad van toezicht. Rabobank Langedijk. J. Balder, vice-voorzitter van het bestuur. A. Huibers en Th. Swart, bei den lid van de raad van toezicht. De twee laatst genoemde heren ontvingen de zilveren onder scheiding. Rabobank Lekkerkerk. P.C. van Cappellen, lid van de raad van toezicht. Rabobank Leusden. G. Wanner, voorzitter van het bestuur. Hij kreeg de zilveren onderscheiding uitgereikt. Rabobank Loppersum-Middelstum. J.G. Klug- kist, voorzitter van de raad van toezicht, en P,S. Wiersema, lid van het bestuur. De heer Wierse- ma kreeg de zilveren onderscheiding uitgereikt. Rabobank Maarssen. R. Plomp, voorzitter van het bestuur. Hij ontving de gouden organisatiespeld. Rabobank Menaldumadeel. ,J.J. van Tuinen, voorzitter van het bestuur. Rabobank Naarden-Bussum. N. Luiks, voorzit ter van het bestuur, en G.R. Priester, lid van de raad van toezicht. De heer Luiks ontving de gou den organisatiespeld. Rabobank Nieuwenhagen. Q.W.J. Baur en G.J. Hinskens, respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur L.G.B. Quaedvlieg en G.J. Reumkens, beiden lid van de raad van toezicht. Rabobank Oeffelt. W.A.M. Poels en W.J.P.J. Lamers, beiden lid van het bestuur, en J.G.M. Cbp, lid van de raad van toezicht. De heer Lamers kreeg de zilveren onderscheiding uitgereikt. Rabobank Oldebroek. J. Bultman, voorzitter van het bestuur. Hij ontving de zilveren reversspeld. Rabobank Schaesberg. E.H.H. Schnackers, lid van het bestuur, en J.C..I. Ridderhof, lid van de raad van toezicht. Rabobank Scheveningen. C.A. Groot, lid van de raad van toezicht. Rabobank Son en Breugel. Ir. F'.A.P. van Bee- rendonk, voorzitter van het bestuur. Rabobank Ter Aar. J.Ph. Keijzer, lid van het bestuur. Rabobank Ubach over Worms. A.J.N. Kallen, bestuursvoorzitter, Fr. Nickel, bestuurslid, en W Thuis, lid van de raad van toezicht. Rabobank Uden. M.W. Arnts, bestuurslid. Hij ontving de zilveren organisatiespeld. Rabobank Uithuizermeeden. A.A. Bos, lid van het bestuur. Hij ontving de zilveren organisatie speld, tevens in verband met zijn 25-jarig jubi leum. Rabobank Velddriel. L.T.J. Coppens, be stuurslid. Hij ontving de onderscheiding in zilver. Rabobank Velden. H.W.P. van de Venne en P.T. Lommen, respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur. L.J. Theelen, lid van de raad van toezicht. Rabobank Venhorst. C.C.D. Gerrits, voorzitter van de raad van toezicht. Hij kreeg de zilveren or ganisatiespeld uitgereikt. Rabobank Vorden. H Tjoonk, voorzitter van het bestuur. Hij ontving de gouden organisatie speld. Rabobank 't Zandt. B.U. Elema, secretaris van het bestuur. Rabobank Zuidhorn. K. Leegte, secretaris van de raad van toezicht, en J.G. Folkerts, lid van het zelfde college. A. Valkema, lid van het bestuur. De heer Leegte ontving de gouden onderschei ding. De heren Folkerts en Valkema kregen de zil veren organisatiespeld uitgereikt. Rabobank Zwaag. A.J. Bakker, lid van de raad van toezicht. Hij kreeg de zilveren reversspeld uit gereikt. Jubilea 25 jaar: Rabobank Maasbree. L.M.J. Janssen, lid van het bestuur. Rabobank Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. E. Brand, voorzitter van het bestuur. Rabobank Nuland. F. van Nistelrooy, voorzit ter van het bestuur. Rabobank Stadskanaal. J. de Groot, secretaris van het bestuur. Onderscheidingen Bij het afscheid van de heer W.P. van Beek, lid van de beheerscolleges van de Rabobank Etten, ontving hij de Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer P.T.J. van Hoof, voorzitter van het be stuur van de Rabobank Gemert, kreeg bij zijn af scheid de Gouden Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Bij zijn afscheid werd de heer J.H. Keijzers, be stuursvoorzitter van de Rabobank Vlierden- In memoriam R. Bakker, 84 jaar. Oud-bestuurslid van de toenmalige Rabobank Westerkogge in De Goorn. H. Bessems, 88 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Margraten. H. Beuling, 82 jaar. Oud-bestuurslid van de voormalige Rabobank Vlagt wedde-Bourtange. J.A.A. Bokx, 62 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Rabobank Zoetermeer-Bent- huizen. G.F. Giele, 63 jaar. Secretaris van het bestuur van de Rabobank Heinkenszand. P. Graat, 92 jaar. Oud-voorzitter van het be stuur van de Rabobank Cuijk. H. Groeneveld, 85 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Rabobank Hardinxveld- Giessendam. J. Hofsteenge, 89 jaar. Oud-secretaris van het bestuur van de Rabobank Vries. J.M. Houterman, 88 jaar. Ere voorzitter van het bestuur van de Rabobank Woudenberg. J. Klaver, 87 jaar. Oud-voorzitter van het be stuur van de toenmalige Rabobank De Vier Me ren te Zuidermeer. C.E.M. Schutijser, 80 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur en ere-lid van de Rabobank Blokker. T. Segeren, 90 jaar. Oud-bestuursvoorzitter van de voormalige Boerenleenbank Geertrui- denberg. J.H. van Staalduijnen, 96 jaar. Oud-lid van het bestuur van de voormalige Raiffeisenbank 'De Voorschotbank' te Naaldwijk. F. van Valenberg, 79 jaar. Ere voorzitter van de Rabobank in Westerhoven. H.J. Vleugels, 69 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabobank Margraten-Cadier en Keer. N.J. van Werde, 99 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Heeze. Brouwhuis, onderscheiden met de Zilveren Ere medaille in de Orde van Oranje Nassau. N.C. Vermue, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Zuidhorn kreeg bij zijn afscheid de gou den organisatiespeld uitgereikt. Tevens werd hij be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Benoemingen in commissies door CKV De heren A.J.G. Bergman, bestuursvoorzitter van de Rabobank Eindhoven, en P.A. de Boer, bestuursvoorzitter van de Rabobank Heemskerk, zijn door de CKV benoemd tot lid van de Bege leidingscommissie Arbeidsmarktbemiddeling. Afscheid tijdens CKV Tijdens de CKV van 24 november jl. zijn de vol gende personen voor het laatst aanwezig geweest. Drs. W.G.N. Wijnen (kring Maastricht), W.M.J. Huynen (kring Maastricht), J.G.M. Brands (kring Heerlen), N.F.G. Frijns (kring Heerlen), ing. M..J.G. Notten (kring Sittard), W.H. Mes trom (kring Sittard), H.H.W. Huskens (kring Sit tard), J.A.G. Kuepers (kring Roermond), ing. A.A.G. Ammerlaan (kring Venlo) en M.J.M. Kuypers (kring Venray). Bank Bestuurder 3e jaargang nummer 1 pagina 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1994 | | pagina 23