R. Renkema: 'mijn primaire zorg is EEN GOEDE HOOFDDIRECTIE' Als 46-jarige trad hij toe tot het bestuur van de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. In een interview in de toenmalige Raiffeisenbode onderstreepte hij het grote belang van goede communicatie met de banken. Na zijn aftreden als lid van de Raad van Beheer kijkt hij terug op bijna 25 jaar werken binnen een bijzondere organisatie. R. Renkema, een sympathiek bestuurder. Een portret. 'Hoogtepunten uit die periode? Ik denk dat het er heel wat zijn geweest. Het absolute hoogtepunt was vanzelf sprekend de fusie tussen de beide orga nisaties onder leiding van Verhage en Mertens. Ik heb daar persoonlijk heel veel vreugde aan beleefd. Het was een logische ontwikkeling, maar het vroeg heel veel overleg en overtuigingskracht. Een ander hoogtepunt van een veel re centere datum was het bezoek dat wij vorig jaar hebben gebracht aan onze kantoren in het Verre Oosten: Hong Kong, Singapore en Djakarta. Bijzon der inspirerend om te zien hoe op een dergelijke afstand je eigen mensen aan het werk zijn. Dorre cijfers en verslagen komen dan tot leven. Heel bijzonder.' Hij schetst nog andere belangrijke ont wikkelingen: 'In de laatste jaren is de Raad van Beheer steeds meer in direct contact gekomen met de plaatselijke be stuurders. Dat vind ik een prima ont wikkeling. Ik moet zeggen dat ik erg veel inspiratie heb opgedaan in mijn contacten met bestuurders tijdens the maconferenties en tijdens de introduc tiedagen voor nieuwe bestuurders. Je er vaart dan heel duidelijk het elan van de organisatie en de grote betrokkenheid van de mensen die hun energie aan de bank geven.' Een echte bestuurder Renkema is een typisch voorbeeld van een bestuurlijke generatie uit de agrarische sfeer. Als jonge boer vestig de hij zich in het Veenkoloniale gebied in Groningen, werd ondernemer op een agrarisch bedrijf en verzeilde in een veelheid van bestuurlijke activiteiten. Bestuurder van de plaatselijke afdeling van de Christelijke Boeren- en Tuin- dersbond, bestuurder van een van de le den-fabrieken van AVEBE, bestuurder bij het Waterschap. Hij werd ook ge vraagd toe te treden tot de adviesraad ten behoeve van het toenmalige kantoor van de centrale bank in Groningen. Dat was het begin. Al snel stootte hij door Bank Bestuurder 2e jaargang nummer 4 pagina 8 Bij zijn afscheid tijdens de Algemene Vergadering ontving de heer Renkema de gouden Rabobankspeld met briljant.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1993 | | pagina 8