Betrokkenheid en openheid, GRONDSLAG VOOR SAMENGAAN Voor een bestuurder is een fusie een ingrijpend proces. Niet alleen wordt het belang van de eigen plaatselijke coöperatieve vereniging en haar leden direct geraakt, maar ook het functioneren van de bestuurder zelf. Dat vereist zo het een en ander van de persoon in kwestie. Hoe een bestuurder een fusieproces ook doormaakt, het ledenbelang zal altijd de doorslag dienen te geven. Werken aan de toekomst op basis van rationele overwegingen. Twee gesprekken uit de praktijk bevestigen dit beeld. Kahohnnk Kunnen en Omstreken "Waar sta je voor?" vroeg de Drentse akkerbouwer J.A. ten Hooi zich in 1989 af, toen hij als voorzitter van de Rabobank in Nieuw-Amster- dam stilstond bij het 75-jarig bestaan. "Je hebt in je eigen gemeenschap van circa 7000 zielen een kerngezonde bank met een balanstotaal van f 85 miljoen, een agra risch marktaandeel van 95 procent, een marktaandeel in het midden- en kleinbedrijf van 60 procent en een sterke positie in de particulieren- markt en in het particulier betalings verkeer. Maar naar welk marktseg ment je ook kijkt, verdere groei is vrijwel niet meer mogelijk. Je ziet voor de nabije toekomst een enorme kostenstijging op je afkomen. Het particuliere betalingsverkeer en de financiële dienstverlening vragen meer kennis en deskundigheid van specialisten, die je uit eigen gelederen moet opleiden of waarvoor je nieuwe medewerkers moet aantrekken. De verdergaande automatisering met telebankieren en geldautomaten vergt van een kleine bank hoge inves teringen. Dan kun je niet om de vraag heen of een relatief kleine bank als Nieuw-Amsterdam dit aan kan. Misschien kan het wel, maar dan komt het fraaie rendement wel onder grote druk te staan. En het is de Ervaringen van fusiepartners vraag of dat vanuit het oogpunt van ledenbelamj verantwoord is." Gelijkwaardigheid "Interne besprekingen over hoe we dan wel verder moesten", aldus Ten Hooi, "zetten ons op het spoor van verkenning naar een mogelijke fusie-partner. Nieuw- Amsterdam behoort tot de gemeente Em- men. Wat ligt dan meer voor de hand om in de eigen gemeente rond te kijken? De Rabobank Emmen is weliswaar meer een stadsbank, maar heeft net zoals wij een sterk marktaandeel in de particuliere sector. Ten Hooi: "Je kunt niet om de vraag heen of je als relatief kleine bank de toekomst aan kan." Bank Bestuurder 1e jaargang nummer 1 pagina 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1992 | | pagina 20