Jubilea Openingen In memoriam Op 22 augustus heeft de Rabo bank Almen-Harfsen afscheid genomen van de heer B. Ebbink, voorzitter van het bestuur. Hij ont ving de zilveren organisatiespeld. De Rabobank Ochten nam op 22 augustus afscheid van haar be stuurslid, de heer H. D. van Weste- ringh. Hij kreeg de zilveren draag speld. De heer O. Dijkstra, directeur van de Rabobank Boyl-Noordwolde, vierde op 22 augustus zijn zilveren jubileum. Op 31 augustus vierde de heer A. G. M. Huijskes, directeur van de Rabobank Groenlo, zijn 40-jarig jubileum. De Rabobank Gendt nam op 4 september afscheid van de heer J. D. Geurts, voorzitter van de raad van toezicht. Hij ontving de zilve ren reversspeld. De heer H. Westerlaken, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Brakel, vierde op 9 september zijn 25-jarig jubileum. Hij werd onder scheiden met de zilveren speld. Bij de heropening van de Rabo bank Harlingen werd op 9 sep tember aandacht besteed aan het zilveren jubileum van directeur H. Smedes. De heren B. A. de Boer en J. L. Sie- benga, leden van het bestuur van de Rabobank Heerenveen, vier den op 16 september hun 25-jarig jubileum. Zij ontvingen de onder scheiding in zilver. Afscheid werd genomen van de heer S. Branden burg, secretaris van het bestuur. Hij ontving de gouden draagspeld. Op 16 september vierde de heer A. P. M. Vercraeye, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Aar denburg, zijn 25-jarig jubileum. Hij ontving de zilveren speld. De Rabobank Beneden-Leeuwen nam op 17 september afscheid van bestuurslid J. C. M van de Zandt. Hij kreeg de zilveren revers speld. Bij de Rabobank Katlijk vierden op 1 7 september de heren P. H. Bijlstra, voorzitter van de raad van toezicht, en A. Jacobi, voorzitter van het bestuur, hun 25-jarig jubi leum. Zij ontvingen de zilveren draagspeld Afscheid werd geno men van de heer T. J. Tadema, lid van het bestuur. Ook hij werd on derscheiden met de zilveren draagspeld. Op 19 september vierde de heer R.C.A. van Voorthuisen, directeur van het kantoor Rhenen van de Rabobank Wageningen-Rhenen, zijn zilveren jubileum. De heer W. Tolman, secretaris van het bestuur, nam op 23 september afscheid van de Rabobank Wijnje- woude. Hij kreeg de zilveren orga nisatiespeld. De Rabobank Domburg nam op 25 september afscheid van haar directeur, de heer C. Minderhoud. Hij was ruim 40 jaar aan de bank verbonden Op 26 september nam mr. E. van Apeldoorn, voorzitter van de raad van toezicht, afscheid van de Rabobank Ede. Hij was 25 jaar aan de bank verbonden en ontving de zilveren draagspeld. De Rabobank Meeuwen-Gende- ren vierde op 3 oktober het 25-ja rig jubileum van de heer J. van den Heuvel, voorzitter van de raad van toezicht. Hij werd onderscheiden met de zilveren organisatiespeld. De heer T. B. Bierema, secretaris van het bestuur van de Rabobank Noord-Groningen, vierde op 8 ok tober zijn 25-jarig jubileum. Hij kreeg de zilveren reversspeld. De Rabobank Tiel vierde op 9 ok tober het 25-jarig jubileum van de heer A. Arisse, secretaris van het bestuur. Hij ontving de zilveren draagspeld. Op 9 oktober vierde de Rabobank Wageningen-Rhenen het zilve ren jubileum van haar onderdirec teur de heer N. Nap De heer H. Koning, lid van de raad van toezicht, nam op 10 oktober afscheid van de Rabobank Frane- ker. De Rabobank Brummen-Eerbeek vierde op 10 oktober het 25-jarig jubileum van de heer D. J. Wijg- man, lid van de raad van toezicht. Hij werd onderscheiden met de zilveren organisatiespeld. Op 17 oktober nam de Rabobank Arnhem-Velp-Rozendaal af scheid van de heer A. P. J. Tijssen, vice-voorzitter van het bestuur. Hij ontving de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oran- je-Nassau en de gouden onder scheiding van de Rabobankorga- nisatie. De heer C. de Wit, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Le pelstraat, vierde op 17 oktober zijn 25-jarig jubileum. Hij werd onderscheiden met de zilveren draagspeld De Rabobank Bredevoort vierde op 19 oktober het 40-jarig dienst - jubileum van haar directeur, de heer J. W. Elferink. Op 21 oktober nam de heer M. W. Niesten, lid van de raad van toe zicht, afscheid van de Rabobank Maastricht. Hij ontving de zilve ren reversspeld. De heer A. M. G. Verbeek, be stuurslid van de Rabobank Vel den, nam op 22 oktober afscheid Hij ontving de zilveren speld. De heer H. J. Broekhuijse, direc teur van de Rabobank Vleuten, vierde op 23 oktober zijn 25-jarig jubileum. De Rabobank Hoogeveen vierde op 23 oktober het 40-jarig jubi leum van onder-directeur G. de Jonge. Hij ontving deere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Op 24 oktober vierde de heerG. M. M. Joosten, lid van het bestuur van de Rabobank Wessem, zijn 25-jarig jubileum. Hij kreeg de zil veren organisatiespeld. De heer H. Mencke, lid van het be stuur, nam op 24 oktober afscheid van de Rabobank Barger-Com- pascuum. De Rabobank Weesp, Muiden e.o. vierde op 24 oktober het 25- jarig jubileum van de heer B Schoonhoven, lid van het bestuur. Hij werd onderscheiden met de zilveren speld. Op 25 oktober nam de heer J. Vries, voorzitter van het bestuur, afscheid van de Rabobank Neerit- ter-lttervoort. Hij ontving de ere medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau en de gouden draagspeld van de Rabo- bankorganisatie. De heer P. M. A. van Kempen, be stuurslid, nam op 28 oktober af scheid van de Rabobank Melick. Hij kreeg de zilveren reversspeld. De Rabobank Gemonde vierde op 29 oktober het 25-jarig jubileum van de heer M. V. v. Ruremonde, lid van het bestuur. Hij ontving de zilveren organisatiespeld. Op 29 oktober vierde de Rabo bank Scherpenzeel het 25-jarig jubileum van de voorzitter van haar bestuur, de heer K. Steen beek. Hij werd onderscheiden met de zilveren speld. De heer J. W. Schroeten, voorzit ter van het bestuur van de Rabo bank Hunsel-Haler, vierde op 30 oktober zijn 25-jarig jubileum. Hij ontving de zilveren draagspeld. Op 30 oktober nam de heer G van Ginkel, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Rens- woude, afscheid. Hij werd onder scheiden met de zilveren organi satiespeld. De heer G. J. Hinskens, bestuurs lid van de Rabobank Nieuwenha- gen, vierde op 30 oktober zijn 25 jarig jubileum. Hij kreeg de zilve ren reversspeld. Op 31 oktober nam de heer L. J Stellingwerf, voorzitter van de raad van toezicht, afscheid van de Rabobank Workum-Warns Sta veren. De Rabobank Tweede Exloër- mond nam op 1 november af scheid van haar directeur, de heer J. C. E. Dijkhuizen. Hij was 40 jaar werkzaam bij de Rabobankorgani- satie en werd onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer S. C. Admiraal, directeur van de Rabobank Limmen, vierde op 1 november zijn zilveren jubi leum. Op 5 november vierde de heer J. A. Hogen, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Schaijk, zijn 25- jarig jubileum. Hij ontving de zil veren organisatiespeld. De heer J. B. A. Carpentier, direc teur van de Rabobank Oostburg, vierde op 7 november zijn zilveren jubileum. Op 13 november vierde de heer H. A. M. Snel, directeur van de Rabobank Haastrecht, zijn 25-ja- rig jubileum. De heer C. H. Visser, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabo bank Vlieland, nam op 1 3 novem ber afscheid. Hij werd onderschei den met de zilveren reversspeld. Het verbouwde hoofdkantoor van de Rabobank Minnertsga werd op 18 september heropend Het vernieuwde bijkantoor van de Rabobank Flevoland in Bidding huizen werd op 3 oktober her opend. De geheel verbouwde en gemo derniseerde bankgebouwen te Dussen en te Hank van de Rabo bank Dussen-Hank werden op 4 oktober heropend door drs. J. J. F. M. Westra, burgemeester van de gemeente Dussen. Op 5 oktober werd het vernieuwde en uitgebreide hoofdkantoor van de Rabobank Opmeer heropend door middel van een open huis. De Rabobank 's-Heerenberg he ropende op 8 oktober haar hoofd kantoor. De geheel verbouwde Rabobank Melderslo werd op 18 oktober ge opend. Op 22 oktober opende de Rabo bank Delfzijl haar nieuwe hoofd kantoor De Rabobank Dirksland heropen de op"22 oktober haar verbouwde bankgebouw. Op 22 oktober werd het verbouw de hoofdkantoor van de Rabobank Oosterend heropend. Het verbouwde kantoor van de Rabobank Grijpskerk werd op 1 november heropend. Op 7 november opende de Rabo bank Hoogezand haar nieuwe kantoor te Sappemeer. Het geheel vernieuwde kantoor te Beesterzwaag van de Rabobank Drachten, werd op 8 november heropend door mr. J. van Bode- gom, burgemeester van de ge meente Opsterland W. J. Bogers, 69 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Rabobank Rucphen-Schijf, lid van het Kring- bestuur van de kring Roosendaal alsmede lid van de Centrale Kring vergadering. P. J. H. Budé, 83 jaar. Ere-voorzit- ter van het bestuur van de Rabo bank Meerssen en Ulestraten. J. H. Jansen, 82 jaar. Oud-voor zitter van het bestuur van de Rabobank Baarle-Nassau M. Meijer, 77 jaar. Oud-voorzitter van de Rabobank Limmen. G. Ramp, 69 jaar. Bestuurslid van de Rabobank Haarlem. K. Reiling, 79 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Vroomshoop. J. Siere, 74 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Leiden en Oegstgeest. P. Vaartjes, 65 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Rabobank Vroomshoop. G. Vriend, 71 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Rabo bank Wognum.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 35