Toeristische impressies van bankieren in de Volksrepubliek China Tussen de Agricultural Bank of China en de Rabobank bestaat sinds kort een afspraak tot samenwerking. Deze samenwer king heeft betrekking op een aantal terreinen: opleiding, han delsbemiddeling en de ontwikkeling en financiering van pro jecten op agri- en agro-industrieel gebied. De verschillen tussen China en Nederland zijn immens. Naast het verschil in staatsbestel denke men aan verschillen in eco nomische structuur, in landbouwsystemen en industrie, in ge zondheidszorg en in cultuur en historie. Om over verschil in schaalgrootte maar niet te spreken. En ook het bankieren als zodanig verschilt. De heren Merks en Nijensteen trokken als toerist, na 8 dagen treinen van Utrecht naar Beijing, vier weken dwars door China. Met een open oog voor het bankgebeuren. Hun indrukken ge ven zij weer in dit artikel BEIJING tianjin CHINA e datum is 3 augustus 1985, - de plaats Yangshuo, een schit- |jj! terend Chinees stadje aan de groene Lijiang rivier. Yangshuo is de hoofdplaats van het ge- lijknamige kanton in het noord- oosten van de autonome re- gio Guangxi Zhuangzu Zizhiqu en telt ruim 10000 inwoners. We parkeren onze gehuurde fietsen voor het gebouw van de Agricultural Bank of China ter plaatse. Met stickers herkenbaar gemaakte fietsen, want hoe vind je je fiets nog terug tussen die honderden identieke andere. Ons doel is nader kennis te maken met bankieren in China. Immers de on langs aangekondigde samenwerking tus sen de Agricultural Bank of China en de Rabobank heeft ons nieuwsgierig ge maakt. De gevel van het kantoor van de Nong ye yin hang, de Chinese naam van de agrarische bank, is voorzien van een enor me afbeelding van het westers ogende in terieurvan een woning: een aanmoediging tot sparen wellicht. In het gebouw regelen burgers en vooral boeren hun bankzaken aan een forse balie over de volle breedte van het gebouw. Er zijn geen loketten, laat staan speciale balies per bankdienst of per cliëntengroep. Dus ook geen speciaal loket 'Foreign Exchange', de alles betekenende bankdienst voor toeristen. Wie iets spe ciaals vraagt, wordt direct en discreet doorgeleid naar een collega, die in dezelf de grote ruimte werkt. Balie-personeel, back-office personeel, administratie, di rectie, alles en iedereen werkt in een en de- A. H. G. Merks Marketingonderzoek ST Particulieren Drs. A. G. M. Nijensteen International Trade Centre, Genève Voormalig medewerker Marketingonderzoek zelfde ruimte. Soms verscholen achter sta pels papieren, formulieren en boeken. Wachtend op onze beurt zien we hoe elke berekening razendsnel wordt uitgevoerd op de abacus, het houten telraam zoals dat overal in China wordt aangetroffen. Alle nota's worden op kleine, flinterdunne vel letjes papier geschreven. Nader kennismaken dus; daar zijn we voor gekomen. En als je dan niet of nauwelijks 7 De auteurs schreven dit artikel op per soonlijke titel. shanghai guilin yangshuo* guangzhou 500 km hong kong

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 21