AJK Jubilea. Openingen In memoriam zoveel animo voor de cursus te zijn dat er meer belangstellenden waren dan er ge plaatst konden worden', aldus de heer Kruithof, 'er werd ingeschreven door on dernemers uit verschillende branches en met bedrijven variërend van één tot tachtig medewerkers. Per cursusavond werd ge- evalueerd. Natuurlijk sprak het ene onder werp meer aan dan het andere. Maar over het algemeen kan gesproken worden van een zeer geslaagde cursus die zeker een vervolg verdient, en dat ook zal krijgen dit najaar.' Wegens succes geprolongeerd dus. Aan de hand van dit voorbeeld van de Rabobank Halfweg-Zwanenburg wordt duidelijk dat clièntgericht werken heel ver kan, en mag gaan. Het past binnen een goede relatie, dat de ondernemer, naast alle andere diensten, ook de voor hem bruikbare kennis 'haalt' op zijn bank. In de vertrouwde omgeving en dicht bij huis. De heer Kruithof tot slot: 'Alle medewerkers van onze bank, de relatiebeheerders in het bijzonder, zullen steeds hun oren en ogen de kost moeten geven om de behoeften bij decliënten, individueel en collectief, te pei len en te vertalen. Met deze cursus zijn we daarin geslaagd, getuige de reacties van onze relaties die eraan deelgenomen heb ben.' Een brede bank. Ja. Op 26 januari vierde de heer W. C. Noorlander, secretaris van het be stuur van de Rabobank Hars kamp, zijn 25-jarig jubileum. Hij ontving de zilveren speld De heer G. N. van Maasakkers, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Westerhoven, vierde op 1 9 april zijn 25-jarig ju bileum. Hij kreeg de zilveren orga- nisatiespeld uitgereikt. De Rabobank Beverwijk vierdeop 23 april het 25-jarig jubileum van haar bestuurslid de heer J. J. Ves- sies. Hij ontving dezilveren revers- speld. De heer W. H. Crijns, voorzitter van de raad van toezicht, nam op 10 juni afscheid van de Rabobank Heythuysen. Op 1 1 juni nam de heer A. van Mourik, secretaris van de raad van toezicht, afscheid van de Rabo bank Rotterdam. De heer H. C. Luschen, secretaris van het bestuur, nam op 1 3 juni afscheid van de Rabobank Am sterdam. Hij ontving de zilveren draagspeld. De Rabobank Eibergen nam op 1 7 juni afscheid van bestuurslid J.G. te Raa. Hij kreeg de gouden orga nisatiespeld uitgereikt. De Rabobank De Lingestreek vierde op 1 8 juni het 25-jarig jubi leum van haar directeur, de heer J. G. Berendse. Op 18 juni nam de Rabobank Steenderen afscheid van de heer J. Steert, lid van de raad van toe zicht. Op 20 juni nam de heer J. F. P. van Kesteren, voorzitter van het be stuur, afscheid van de Rabobank Voorhout. Hij ontving de zilveren speld De Rabobank Wezep-Hattemer- broek nam op 24 juni afscheid van haar bestuurslid, de heer J. Puttenstein. De heer H. van Hartskamp, voor zitter van het bestuur van de Rabobank Apeldoorn, vierde op 25 juni zijn 25-jarig jubileum. Hij ontving de zilveren organisatie- speld. Op 26 juni nam de Rabobank Kla- renbeek afscheid van de voorzit ter van haar bestuur, de heer C. J. Plante. De Rabobank Putten nam op 27 juni afscheid van bestuurslid J. van den Hoorn. Hij ontving de zil veren speld. De heer U. J. Rutten, voorzitter van het bestuur van de Rabobank Te- gelen, nam op 2 juli afscheid van de organisatie. Hij ontving de zil veren draagspeld en de ere-me- daille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Op 9 juli nam de Rabobank Neder- weert afscheid van de voorzitter van haar bestuur, de heer M. W. H. Houtappels. De heren J. H. H. Vrehen en J. C. Vos ontvingen op 11 juli de zilve ren organisatiespeld. Zij zijn res pectievelijk 26 en 25 jaar lid van het bestuur van de Rabobank Echt. Op 11 juli vierde de heer H. Valk, secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Westzaan, zijn 30-jarig jubileum. Hij kreeg dezil veren reversspeld uitgereikt. De directeur van de Rabobank La- ren-Exel, de heer H. Berkenbosch, vierde op 1 8 juli zijn zilveren jubi leum. De heer J B. A. Carpentier, direc teur van de Rabobank Oostburg vierdeop 1 augustus zijn 25-jarig dienstjubileum. Op 2 augustus vierde de heer J. M. Mol, secretaris van het bestuur van de Rabobank Yerseke, zijn 25-jarig jubileum. DeheerD. Hart- hoorn, secretaris van de raad van toezicht nam afscheid van de bank. Beide heren ontvingen de zilveren organisatiespeld. De Rabobank Aarle-Rixtel nam op 7 augustus afscheid van be stuurslid P. J. v. d. Ven. Hij ontving de gouden reversspeld. De heer H. A. J. Hemmer, voorzit ter van de raad van toezicht, nam op 14 augustus afscheid van de Rabobank Heiloo. Op 1 september vierde de heer C. A. van den Berg, directeur Ves tigingen van de Rabobank Rotter dam, zijn 25-jarig dienstjubileum. De Rabobank Breedenbroek werd na een ingrijpende verbouwing op 28 juni heropend door middel van een open huis. Op 12 juli werd het vernieuwde hoofdkantoor van de Rabobank Katwijk aan Zee geopend. Het nieuwe bijkantoor Saint Pier- re te Nieuwvliet-Bad van de Rabo bank West Zeeuws-Vlaanderen werd op 1 5 juli geopend. A. Adams, 76 jaar. Oud-directeur van de Rabobank Putten. J. A. Arendsen, 64 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Silvolde. G. Barnhoorn, 77 jaar. Oud-voor zitter van de raad van toezicht van de voormalige Rabobank Val kenburg ZH. G. J. Broeks, 58 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Hellendoorn Nijverdal. Z. van den Burg, 80 jaar. Oud-se cretaris van het bestuur van de Rabobank Lisse. M. van Gastel, 63 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Kruiningen. B. M. van Houwelingen, 69 jaar Oud-bestuurslid van de Rabobank Hardinxveld-Giessendam. P. D. Izeboud, 72 jaar. Oud-voor zitter van de raad van toezicht van de voormalige Raiffeisenbank Koudekerke. O. G. Klein, 70 jaar Oud-be stuurslid van de Rabobank Dalen- Coevorden. J. J. C. van der Knaap, 81Oud voorzitter van de raad van toezicht van de voormalige Boerenleen bank Poeldijk. R. G. Kuin, 65 jaar. Secretaris van de raad van toezicht van de Rabo bank Langedijk. J. Schakenraad, 77 jaar. Oud voorzitter van de raad van toe zicht van de Rabobank Dungen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 39