Rabobank 1 1 Rabobank woningprijswijzer Tweede halfjaar 1984 iets lager Maandblad 115 154 182 110 150 175 112 155 175 117 151 170 115 152 185 Nieuwbouw Bestaand Uit de inhoud ■otografie Prijzen in f 1 000 (mediaan), nieuwbouw v.o.n. bestaand k.k nieuwbouw bestaand premiekoop rij tweekap vrijstaand schakel Oost (Drente, Overijssel, Gelderland) juli 1983-dec. 1983 140 105 133 141 okt. 1983-mrt. 1984 139 101 127 140 jan. 1984-juni 1984 137 98 125 149 apr. 1984-sep. 1984 136 100 121 150 juli 1984-dec. 1984* 137 98 125 140 Zuid (Noord-Brabant en Limburg) juli 1983-dec. 1983 141 100 129 166 okt. 1983-mrt. 1984 141 100 128 155 jan. 1984-juni 1984 144 100 128 160 apr. 1984-sep. 1984 144 99 130 155 juli 1984-dec. 1984* 140 98 122 152 West (Utrecht, juli 1983-dec. 1983 138 okt. 1 983-mrt. 1984 141 jan. 1984-juni 1984 142 apr. 1984-sep. 1984 138 juli 1984-dec. 1984* 135 Noord- en Zuid-Holland) voorlopige cijfers N B. De prijzen van tweekap schakel en vrijstaand in het westen moeten - gezien de foutenmarge - met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Premiekoop. Het prijsbeeld van de premiekoopwoningen in het tweede halfjaar van 1984 was in het oosten vrij stabiel. In het westen was er sprake van een verdergaan de prijsdaling. Ook in het zuiden deed zich - althans volgens de voorlopige gegevens - een prijsdaling voor. Rij. De prijzen van rijtjeshuizen daalden in alle regio's. Voor een deel was dat een gevolg van seizoeninvloeden. Tweekap schakel. Twee onder één kap en geschakelde woningen bleken in de verslag periode redelijk prijshoudend in het westen en het oosten. Volgens de voorlopige cijfers uit het zuiden stonden de prijzen van dit type woningen daar onder druk. Vrijstaand. In het zuiden en het oosten werden vrijstaande woningen goedkoper, terwijl de prijzen in het westen juist weer aantrokken. Algemeen. De woningprijzen lagen in 1984 over de gehele linie ruim 2 procent lager dan in het voorgaande jaar. Woningen in het westen bleven echter redelijk prijsvast. Een ver dere, lichte prijsdaling is voor de komende periode het meest waarschijnlijke. mediane prijs in duizenden guldens CD O Nt CD O O O O O O WONINGPRIJSOVERZICHT BESTAANDE RIJTJESHUIZEN Periode 1 juli 1983 t/m 31 december 1984 1 juli-31 dec. 1 okt.-31 mrt. 1 jan.-30 juni 1 apr.-30 sept. 1 juli-31 dec. Sonsaicultuur. een produkt van een ran de starters uit het Ondernemers- entrum Veenendaal. Zie pag. 19. Wijz ig ing WIR (lachten behandeling luis uit de loterij China, land in beweging Geldautomaat en privacy Coöperatieve Centrale Cai ff eisen-Boeren leen bank B.A. ostbus 17100. 3500 HG Utrecht Intstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank e Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank e Eindhoven, opgericht in 1898. \angesloten 942 banken. Voorzitter van de Raad van Beheer nr. O. W. A Baron van Verschuer. Voorzitter van de Hoofddirectie r. P. J. Lardinois. ledactie telefoon (030) 90 28 11 loofdredacteur mr. J. R. Haverkamp ledactie: drs. P. de Munck Mortier bureauredacteur K. de Mol Secretariaat: mevr. Th. H. Mutsaers, nevr. H. M. van Doorn 'ormgeving Public Relations tffsetdruk Hoonte-Holland \bonnementenadministratie Uefoon (030) 902852 \bonnementsprijs per jaar f 45,- iehele of gedeeltelijke overname an artikelen alleen met ronvermelding toegestaan. 'ag. 1. 6, 12 en 14: B. Stap; pag. 15, 17 n 18: RBP; pag. 19. 20. 21 en 22: P. de Vlunck Mortier; pag. 28 en 29: Uit Kampen in oude ansichten'; pag. 30: Gait L. Berk; pag. 33: Campina.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 40