Jubilea Openingen. Inmemoriam Op 19 november nam de heer J. A. J. Schip, bestuurslid van de Rabo bank Halfweg-Zwanenburg, af scheid. Hij ontving de zilveren draagspeld. De heer L. J. van de Berg, directeur van de Rabobank Puttershoek, vierde op 31 december zijn zilve ren jubileum. Op 16 januari vierden de heren A. H. A. van Driessen en H. P. T. Korst, beiden lid van het bestuur van de Rabobank Sas van Gent, hun 25-jarig jubileum. Zij ontvin gen de zilveren organisatiespeld. De Rabobank St. Anthonis vierde op 23 januari het 25-jarig jubi leum van bestuurslid P. J. Baltus- sen. Hij kreeg de zilveren draag speld. Op 25 januari vierden bij de Rabo bank Chaam de heren G. L. van Loon, lid van het bestuur, en J. H. Kusters, voorzitter van de raad van toezicht, hun 25-jarig jubileum. Zij ontvingen de zilveren revers- speld. De heer A. van Mourik, secretaris van de raad van toezicht van de Rabobank Rotterdam, nam op 26 januari afscheid. Hij kreeg de zil veren speld uitgereikt. De Rabobank Ell/Kelpen/Oler nam op 29 januari afscheid van de heer W. H. de Vries, lid van de raad van toezicht. Hem werd de zilveren draagspeld uitgereikt. Op 14 december heropende de heer H. P. M. van Weegen, burge meestervan Veghel, het vernieuw de kantoor van de Rabobank Zij taart. Ir. P. J. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Ne derland, opende op 25 januari het vernieuwde hoofdkantoor van de Rabobank Deurne. Het vernieuwde en uitgebreide hoofdkantoor van de Rabobank Rosmalen werd op 3 februari offi cieel geopend door drs. P. M. Burghouts, lid van de Hoofddirec tie van Rabobank Nederland. Op 8 februari is het nieuwe kan toor van de Rabobank Ginneken in Bavel in gebruik genomen. G. J. Bijning, 60 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabo bank Naarden-Bussum. F. C. Bot, 68 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Rabobank Krommenie. Joh. van Dam, 73 jaar. Oud-kas sier van de Rabobank De Valk. H. J. van Dijk, 61 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Zwolle. H. J. A. M. Driesen, 85 jaar. Oud voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Aalten. G. J. Goorhuis, 77 jaar. Oud-di recteur van de Rabobank Dene kamp. R. P. Graveland, 79 jaar. Oud voorzitter van het bestuur van de Rabobank Klaaswaal. J. W. G. Joosten, 74 jaar. Oud-lid van het bestuur van de Rabobank Oostrum. J. H. Kok, 81 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Rabobank Hooglanderveen. P. O. Lindenbergh, 66 jaar. Oud voorzitter van het bestuur van de Rabobank Oldambt. P. van Melik, 72 jaar. Oud-voor zitter van de raad van toezicht van de Rabobank Heythuysen. P. A. J. Muijters, 80 jaar. Oud voorzitter van de Rabobank Berg en Terblijt. W. Paas Broekman, 74 jaar. Oud secretaris van de raad van toezicht van de Rabobank Nieuw-Buinen. H. Popkema, 66 jaar. Bestuurslid van de Rabobank Appelscha. P. H. Stalenhoef, 70 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Rabobank Soest. E. J. van Zoest, 65 jaar. Oud-di recteur van de Rabobank Mau- rik.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1985 | | pagina 39