Verlenging van onze organisatie tot in belangrijkste steden Duitsland Rabobank Nederland neemt ADCA-Bank AG over 'Drie jaar is in de geschiedenis van menige bank een relatief korte periode. Dat geldt zeker voor onze Rabobank- organisatie, die al 85 jaar bestaat. Toch heeft zich bij ons wel het een en ander voltrokken, sinds wij elkaar hier op 22 oktober 1980 de laatste keer hebben gesproken.Zo luidden vrij vertaald de woorden waarmee ir. P. J. Lardinois, voorzitter van onze hoofddirectie, zich op donderdag 8 december in Frankfurt tot de Duitse en Nederlandse financiële pers richtte. In het statige hotel Frankfurter Hof - dezelfde plaats waar hij drie jaar geleden een toelichting gaf op de opening van ons eerste kantoor buiten het Koninkrijk - maakte hij nu de overname per ultimo 1983 door Rabobank Nederland bekend van 84 procent van de aandelen in de Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, de ADCA- Bank A G. De foto toont het moment waarop ir. P. J. Lardinois (links), voorzitter van onze hoofd directie en dr. B. Thiemann (rechts), voorzit ter van de raad van bestuur van Nord/LB de koopovereenkomst waarmee Rabobank Ne derland eigenaar wordt van 84 procent van de aandelen in ADCA-Bank AG teke nen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 8