huis bij de Oosterburen! Op het ondeelbare tijdstip, waarop 1983 overgaat in 1984 zat Rabo bank Nederland een fors meerder heidsbelang (84 verwerven in deADCA- Bank AG. (Allgemeine Deutsche Credit-An- sta/tj. Onzerzijds is dit een zeer opmerkelijke stap. Alleen al omdat wij nooit eerder op deze schaal een bestaande (bank-)instelling heb ben overgenomen. Noch in eigen land, noch in het buitenland. Die stap is dan ook na zorgvuldige overweging, maar evenzeer uit volle overtuiging gezet. Want wij ervaren steeds duidelijker, dat de behoefte aan een eigen bankinstrument in West-Duitsland voor ons al dringender wordt. De economi sche verbondenheid tussen dit buurland en ons land is zeer groot en vele van onze eigen bedrijfsrelaties, met name die uit de land- en tuinbouw, onderhouden zeer intensieve handels- en investeringsbetrekkingen met West-Duitsland. In de ADCA-Bank hebben wij thans dit in strument ter beschikking gekregen. Een lo kale basis om als Duits verlengstuk van ons bankbedrijf in te schakelen ten behoeve van de bancaire diensten, die wij ook over de grenzen aan onze cliënten moeten en willen leveren. Dat is het grondmotief voor onze beslissing! Deze werd mede bevorderd door de overweging, dat de ADCA -Bank op zich zelf een complete bancaire eenheid is. Met een hoofdkantoor in Frankfurt (hét Duitse fi-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 4