it onze historie Hoogeloon, de Kempen en de Zaligheden Met de rug naar België en de blik op Eindhoven, zo kunnen de oostelijke Kempen geografisch en sociaal-economisch worden geplaatst. Het Kempische landschap strekt zich uit tot ver in België tussen de rivierdalen van Schelde, Maas en Demer. In deze landstreek is de plaats Hoogeloon met zijn Rabobank te vinden en ook een aantal 'zaligheden' zoals Netersel, Hulsel, Knegsel, Steensel, Reusel en Eersel. Het alom bekende weekblad De Boerderij wijdde in juni jl. een streeknummer aan De Kempen. Hieraan ontlenen wij het volgen de. 'Lieve Heer, kost en kleer, 't Hemelrijk en dan niet meer'. Dit bescheiden rijm komt uit een oud-Kempisch boerenlied. Tot nog niet zo heel lang geleden, werd in de Kempen temidden van een rijkgeva- rieerde natuur, bittere armoede geleden. Deze streek, die zich immers in België voortzet, was voorheen een waar smokkel- paradijs. Wilde en bijna legendarische smokkelverhalen over strijd te wapen en met allerlei listen tussen smokkelaars en douaniers, behoren nu nog tot de Kempi sche folklore. Het ging er beslist niet altijd primitief aan toe. In de jaren vijftig van onze eeuw gebruikten de goed georganiseerde smokkelbenden zelfs gepantserde auto's, handwapens en 'kraaiepoten' of gepunte palen om de wagens van hun tegenstan ders onklaar te maken. Menige Kempenaar probeerde zijn zeer ar moedig bestaan een klein beetje dragelij ker te maken met smokkelen, stropen en palingsteken. De armoede onder de Kem- Het oude kerkje van Hoogeloon dat in 1926 gesloopt werd. Op de voorgrond o.a. pastoor Frencken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 27