Jubilea Openingen In memoriam )irecteur Knops van de Rabobank Sennep werd op 1 5 maart gehul- ligd wegens zijn 25-jarig direc eurschap binnen onze organisa- ie. )e heer L. G. Alaerds, voorzitter an de raad van toezicht van de labobank Hegelsom ontving op 3 april bij zijn 25-jarig lidmaat- chap van de beheerscolleges de ilveren speld. )p 14 april werd afscheid geno- nen van de heer J. L. Koert, secre aris van het bestuur van de Rabo >ank Middelharnis. Hij heeft 26 jar deel uitgemaakt van de be- eerscolleges van de bank. Hij ntving de zilveren speld. )p 1 5 april vierde de heer C. G. ligter bij de Rabobank Blaricum ijn 25-jarig bestuurslidmaat- chap. Hij ontving de zilveren re ersspeld. )p 21 april werd afscheid geno- ien van de voorzitter van het be tuur van de Rabobank Bunnik de eer D. P Oskam. Hem werd de zil eren draagspeld uitgereikt. )p 25 april werd het 25-jarig jubi ïum van de heer P. van Harten, oorzitter van de raad van toezicht an de Rabobank De Valk gevierd, lij ontving de zilveren speld. lp 25 april vierde de Rabobank aren (Gld.) het 25-jarig jubileum an voorzitter H. J. Tiessink van et bestuur. Hem werd de zilveren peld uitgereikt. lp 27 april ging directeur P. P. ansen van de Rabobank Oude ^mstel met de VUT. Hij werd on erscheiden met de eremedaille in oud in de orde van Oranje Nas au. a 40 jaar onafgebroken in de be- eerscolleges van de Rabobank erlicum zitting te hebben gehad i afscheid genomen van voorzit- ïr G. J. Loeffen van het bestuur, ij ontving de gouden organisa espeld. 'p 2 mei werd bij de Rabobank uidwolde afscheid genomen van e heer J. Schrotenboer, lid van de lad van toezicht. Hij was 1 2 jaar an de bank verbonden. p 2 mei vierde de Rabobank Nij- erk het 25-jarig jubileum van de irecteur, de heer J. Bos. estuurslid J. H. J. Douven van de abobank Amstenrade/Oirs- eek nam op 2 mei afscheid. Hij ntving de zilveren draagspeld. oorzitter W. M. Clerx van de abobank Stevensweert maakte p 3 mei 25 jaar deel uit van het estuur van de bank Hem werd de Iveren draagspeld uitgereikt. irecteur J. M. Plante van de abobank Amersfoort-Hoevela- en vierde op 5 mei zijn 25 jarig ienstjubileum. ij de Rabobank Vlagtwedde- ourtange werd op 9 mei af :heid genomen van de heer R. raai, voorzitter van het bestuur, e heer Kraai legde zijn functie eer na 35 jaar aan de bank ver onden te zijn geweest. Hij ont- ng de gouden draagspeld. ij de Rabobank Boxtel werd op 9 lei afscheid genomen van de heer J. L. van Cuyk, lid van het be- :uur. Hij heeft zich gedurende 21 iren ingezet ten behoeve van de ank. Hem werd de zilveren onder scheiding opgespeld. Op 9 mei werd bij de Rabobank Rossum afscheid genomen van bestuurslid B. J. Wolbert, die 45 jaren deel heeft uitgemaakt van de beheerscolleges van de bank. Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum is hem de gouden reversspeld met briljant uitgereikt. Verder werd bij deze bank op de zelfde dag het 25-jarig jubileum van directeur J. H. G. Griep ge vierd. Op 10 mei werd afscheid geno men van directeur P. F. M. Borm van de Rabobank Biervliet-Bres- kens. Hij maakte gebruik van de VUT. De heer Borm kan terugzien op een dienstverband van 33 jaar, waarvan ruim 25 jaar als directeur. Op 16 mei werd bij de Rabobank Garmerwolde afscheid genomen van de heer P. E. J. Bontekoe, se cretaris van het bestuur. De heer Bontekoe was 34 jaar lid van de beheerscolleges van deze bank. Hij ontving de gouden draagspeld. Aan de heer P. G. M. Goossens, lid van het bestuur van de Rabobank Schimmert, werd op 1 7 mei de zilveren draagspeld uitgereikt in verband met zijn 25-jarig jubi leum. De heer N. den Otter vierde op 1 7 mei zijn 25-jarig jubileum als lid van de beheerscolleges van de Rabobank Barendrecht. Hij ont ving de zilveren speld. Op 1 9 mei werd bij de Raiffeisen- bank Monnickendam aan de voorzitter van het bestuur, de heer G. Karmelk, de onderscheiding in zilver uitgereikt. Hij maakte25jaar deel uit van de beheerscolleges van de bank. Bij de Rabobank Didam werd op 1 9 mei afscheid genomen van de heerT. B. E. Loeters, voorzitter van de raad van toezicht. De heer Loe ters, die20jaardeel uitmaaktevan de beheerscolleges, ontving de zilveren speld. De heer M. J. Bisschops vierde op 20 mei zijn 40-jarig jubileum als directeur van de Rabobank Ubach over Worms. Voor zijn vele ver diensten - in en buiten de Rabo- bankorganisatie - werd de heer Bisschops benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De Rabobank Lichtenvoorde vier de op 20 mei het 25-jarig jubi leum van de heer A. W. Klein Gun- newiek, lid van het bestuur. Hem werd de zilveren onderscheiding opgespeld. Op 24 mei werd bij de Rabobank Middelstum-Kantens afscheid genomen van 3 bestuurderen. De heer O. C. Huizenga, secretaris van het bestuur was 33 jaar lid van de beheerscolleges. Het bestuurslid R. Kuipers diende de bank 30 jaar. En de heer O. R. Clevering was 22 jaar lid van de raad van toezicht. Allen ontvingen de zilveren draag speld. Op 25 mei heeft de Rabobank Kla- renbeek afscheid genomen van haar directeur, de heer R. Dekker, die 28 jaar directeur van de bank is geweest. De Rabobank Dreumel vierde op 26 mei het 25-jarig jubileum van de heer A. P. J. M. Cruijsen, voor zitter van de raad van toezicht. De heer Cruijsen ontving de zilveren speld. Tevens werd afscheid genomen van de heer A. W. Driessen, lid van het bestuur. Op 27 mei heeft de Rabobank Epe afscheid genomen van een van de directeuren, de heer G. Zevenber gen. De heer Zevenbergen is 30 jaar directeur van de bank ge weest. Op 30 mei heeft de Rabobank Gendringen afscheid genomen van de secretaris van de raad van toezicht, de heer B. Th. A. Kete laar. Hij heeft 25 jaar deel uitge maakt van de beheerscolleges van de bank en ontving de zilveren speld. Op 30 mei nam de heer G. E. van Bemmel afscheid als directeur van de Rabobank Cothen. Na een pe riode van bijna 20 jaar directeur schap maakt hij gebruik van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Op 30 mei werd afscheid geno men van de leden van de raad van toezicht van de Rabobank Vlij men, de heren A. L. van Spijk en C. van de Udenhout. Zij hebben res pectievelijk 34 en 21 jaar hun diensten bewezen ten behoeve van de Rabobank Vlijmen. Aan beiden werd de zilveren revers speld uitgereikt. Bij de Rabobank De Egmonden werd op 30 mei afscheid van voor zitter J. Hopman genomen, die als zodanig 18 jaar heeft gefunctio neerd. In verband met de vele ver diensten werd hem de zilveren on derscheiding uitgereikt. De heer J. G. J. Nieken, directeur van de Rabobank Vlagtwedde- Bourtange, maakte op 31 mei ge bruik van de VUT-regeling. Hij was 21 jaar aan de bank verbonden. De Rabobank De Vecht vierde op 31 mei het 25-jarig jubileum van de voorzitter van het bestuur, de heer W. A. van den Beid. Hij werd met de zilveren speld onderschei den. Op 1 juni werd bij de Rabobank Cothen afscheid genomen van de heer W. P. van Amerongen, lid van de raad van toezicht. De heer Van Amerongen is 26 jaar aan de bank verbonden geweest. Hem werd de zilveren speld uitgereikt. De heer W. H. Geurts, lid van het bestuur van de Rabobank Wanroij sinds 26 jaar, ontving op 1 juni de zilveren draagspeld. Op 3 juni werd bij de Rabobank Zuivelbank te Alkmaar de gouden speld uitgereikt aan ir. G. Kranen, scheidend voorzitter van het be stuur. Ir. G. Kranen was reeds in 1 939 lid van de raad van toezicht, bleef dit na een onderbreking tot 1 976 en was daarna voorzitter van het bestuur. Het 25-jarig dienstjubileum van directeur dr. A. P. Th. Gerrits van de Rabobank Asten werd op 3 juni gevierd. Op 6 juni is aan de voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Heusden, de heer C. A van Korven, de zilveren revers speld uitgereikt wegens zijn inzet voor de bank gedurende 25 jaar. Op 6 juni werd het 25-jarig jubi leum gevierd van de heer C. G. van Horen, lid van het bestuur van de Rabobank Helenaveen. Hem werd de zilveren onderscheiding opgespeld. Op 7 juni ontving de heer H. Da- men, bestuurslid van de Rabobank Budel, de zilveren reversspeld. Hij was 25 jaar bestuurslid van de bank. Bij de Rabobank Renkum werd op 7 juni afscheid genomen van de voorzitter van.het bestuur, de heer M. Peelen. Hij is 30 jaar bestuurs lid geweest, waarvan de laatste 10 jaar voorzitter. Onder grote belangstelling is op 7 juni afscheid genomen van voor zitter C. P. Jong van de Rabobank Schagen. Voor zijn vele functies in het maatschappelijk leven is hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Deze werd hem opge speld door burgemeester Stam van Schagen. Voor het vele wat hij in de organisatie heeft verricht ontving hij de gouden reversspeld met briljant. De Rabobank Wognum nam op 8 juni afscheid van haar voorzitter S. Th. Bijman. Hij was 26 jaar lid van de beheerscolleges, waarvan 24 jaar voorzitter van het bestuur. Hij kreeg de gouden onderschei ding opgespeld. Op 12 maart werd het bankge bouw van de Rabobank Kessel na een verbouwing heropend. Op feestelijke wijze werd op 14 maart de nieuwbouw van de Rabo bank Panningen geopend. Het verbouwde kantoor van de Rabobank Woerden aan de Voor straat/Rijnstraat werd op 19 maart heropend. Op 22 april werd het geheel ver bouwde hoofdkantoor van de Rabobank Kloosterzande her opend. Tijdens een feestelijke bijeen komst op 6 mei is het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Oosterhout officieel geopend door burgemeester A. Mater. Op 6 mei heeft de heer A. W. Lips, burgemeester van de gemeente Moerkapelle, de officiële opening verricht van het nieuwe bijkantoor van de Rabobank Zevenhuizen- Moerkapelle aan de Dorpsstraat te Moerkapelle. Op 6 mei werd het hoofdkantoor van de Rabobank Ingen-Lienden te Ingen heropend. Het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Hengelo (Gld werd op 1 1 m i geopend. Op 21 mei is het nieuwe kantoor van de Rabobank Scheveningen aan de Frederik Hendriklaan 230 te 's-Gravenhage geopend. Het werd gevierd met een 'open huis'. Bij de Rabobank Vianen was erop 25 mei 's avonds een 'open huis' ter gelegenheid van de ingebruik name van het kantoor aan de Ur- sulinenhof 109 in het winkelcen trum 'Monnikenhof' te Vianen. Op 27 mei werd de nieuwe vesti ging van de Rabobank Utrecht aan de Hondsrug 8 in de wijk Lu netten te Utrecht officieel ge opend. De officiële opening van het ver grote en gemoderniseerde bijkan toor Kortgene van de Rabobank Noord-Beveland heeft op 27 mei plaatsgevonden. Op 30 mei werd het nieuwe bij kantoor van de Rabobank Twello in Deventer geopend. Tegelijk met het 75-jarig bestaan vierde de Rabobank Winterswijk op 31 mei de heropening van het verbouwde hoofdkantoor. Het uitgebreide en verbouwde hoofdkantoor van de Rabobank Asten werd op 3 juni heropend. Burgemeester Rutten heropende op 3 juni het ingrijpend verbouw de hoofdkantoor van de Rabobank Nuth-Wijnandsrade. J. Eggink, 63 jaar. Plaatsvervan gend voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Voor schoten. J. B. W. Eijsink, 37 jaar. Voorzit ter van de raad van toezicht van de Rabobank Albergen. P. J. Gertzen, 87 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Huis- sen. G. van Gerven, 67 jaar. Oud-di recteur van de Rabobank Lisse. R. Haasken, 74 jaar. Oud-secre taris van de raad van toezicht en oud-secretaris van het bestuur van de Rabobank Nieuwlande- Geesbrug. W. T. C. Hoogenboezem, 73 jaar Oud-bestuurslid van de Rabobank Hoorn. S. Hogenboom, 84 jaar. Oud-pre sident van de raad van toezicht van de voormalige Boerenleen bank Wolder-Maastricht. L. J. J. A. Jacobs-Migielsen, 70 jaar. Oud-lid van het beheerscol- lege van de Rabobank Ossen- drecht. G. Kant, 81 jaar. Oud-bestuurslid en oud-lid van de raad van toe zicht van de Rabobank Burger- brug-Petten. G. J. Knaap, 92 jaar. Oud-be stuurslid van de voormalige Coö peratieve Boerenleenbank Raams- donk te Raamsdonksveer. J. Meiberg, 90 jaar Oud-be stuurslid van de Rabobank Hat- tem-Zalk B A. J. J. Mol, 74 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank Noord-West hoek. J. Mussche, 95 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Stap horst. G. Nabuurs, 88 jaar. Oud-beheer der en oud-voorzitter (in leven ere voorzitter) van de Rabobank Wan roij. A. Raaymakers, 90 jaar. Oud-be stuurslid van de voormalige Boe renleenbank Beek en Donk. B. O. v. d. Ploeg, 76 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank Twij- zel-Buitenpost B.A. C. van Rooy, 82 jaar. Oud-be stuurslid en oud-kassier van de Rabobank Kaatsheuvel. T. J. Schepers, 64 jaar. Oud-di recteur van de Rabobank Bosch- heurne. J. Tesselaar, 84 jaar. Oud-be stuurslid van de Rabobank War- menhuizen. A. G. Vernooy, 76 jaar. Oud-voor zitter van het bestuur van de Rabobank De Meern. G. Weerstra, 72 jaar. Oud-voor zitter van het bestuur van de Coö peratieve Rabobank Makkum B.A. M. C. A. van der Woerd, 76 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Rabobank Maurik.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1983 | | pagina 39