geschreven handeling wordt overgegaan waarbij een verkeerde strategie gekozen wordt. Een goed leider weet zich kwetsbaar op te stellen, durft te zeggen dat hij of zij het ook niet altijd weet, is er niet op uit om persoonlijke successen te boeken, zoals zoveel gebeurt. Een leider die goed weet om te springen met eigen beperktheden zal winnen aan gezag. Een laatste woord Levensloop en loopbaan vormen het verhaal van de een en van de ander, van vader en dochter, van man en vrouw, van baliemedewerkster en hoofd kas, van bestuurder en directeur. Het verhaal is niet nieuw, niet verras send ook, het blijft alleen soms liggen, onopgemerkt, onuitgesproken, wegge drukt, soms in de hoop dat het wel weer zal overgaan, vandaar dat het goed is dat er van tijd tot tijd over wordt. Levensloop en loopbaan lopen in elkaar over. Ze hebben met elkaar te ma ken, beïnvloeden elkaar, dwingen ons tot keuzen die we soms liever niet maken, hebben soms uit stellen tot het te laat is tot gevolg. Iedere levensfase heeft eigen specifieke moge lijkheden, waarvan iedere loopbaan, wanneer deze goed en op het juiste mo ment is uitgezet profijt kan hebben. Verwjzing naar wat literatuur: Bernard Lievegoed, De levens loop van de mens, Rotterdam 1979. D. J. Levipson et.aL, The sea- sons of a Vlan's /fe, New York 1978. H. C. Rümke, Levenstijdperken van de man. Arbeiderspers z.j. (ouder boek). G. Sheehy's, PassagbtLBentam Books z.j. Cornelis Verhoeven, DexT«sten van het vaderschap, Adijjo 1975.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1981 | | pagina 13