rabobank Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898 Aangesloten 1026 banken met ruim 3100 vestigingen Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois Hoofdredacteur mr. J. R, Haverkamp Secretaresse mevr. P. L. van Laar-Oxenaar Bureauredacteur K. de Mol Vormgeving H. Jonkman Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementen administratie telefoon 36 26 94 Abonnementsprijs per jaar f 35,- Een plaatje ter inleiding op hetgeen de heer Van Eldik op pag. 11 e.v. schrijft over onze automatiseringsontwikkelingen: de apparatuur staat ons ten dienste en wij moeten er mee werken! (Foto genomen op het Directoraat Buitenland) Uit de inhoud: Onze huidige economische politiek pag. 8 Automatiseringsontwikkelingen 11 Over warrants 19 CM K, jonge dochter met eigen leven 22 Vestigingsbesluit reisbureaus 26 Hoe doorzichtig is de rechtspersoon? 30 Functieclassificatie 32 Fotografie: pagina 1 omslag: Bart Stap, pagina 2 omslag en pagina 6: Bertien van Ma nen, pagina 8: Ftien Siers, pagina 1112, 13, 17, 22, 23, 24 en 25: Bart Stap, pagina 13 en 14 Wim Aerts, pagina 21Theo van Die/en, pagina 29: Japanse ambassade

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 3