rabobank Dit blad is de voort zetting van De Boerenleenbank en de Raiffeisenbode Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898 Aangesloten 1026 banken met ruim 3100 vestigingen Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Secretaresse mevr. P. L. van Laar-Oxenaar Bureauredacteur K. de Mol Vormgeving H. Jonkman Offsetdruk Hoonte-Holland Ons spandoek met ballonnen ergens in Gourma-Rharous! Na zijn va- kantietocht dwars door de Sahara verraste ons een collega met deze foto. Wie mocht denken, dat thans de eerste Sahara vestiging wordt overwogen, verwijzen we haastig naar bladzijde 20, waar blijkt hoe de vork in de steel zit. Uit de inhoud Ons buitenlands bedrijf pag. 8 Zeevisserij 11 Mr. Van Campen treedt af als president van de Groupement 12 Inflatieeen keer ten goede 18 Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 22 Risico Kapitaal Nederland BV 26 Internationale uitwisseling 29 Opleidingen naar werkplek 31 Vanaf de Tribune 34 Uit onze Historie 36 Abonnementen administratie telefoon 36 26 94 Ahnnnpmontcnriic Fotografie: pagina 1 omslag: Wim Stegen, pagina 2 omslag: Rob Lucas, pagina 6: ANP foto, Moonnememsprijs pagina 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 23 en 31: Bart Stap, pagina 36 en 38 uit: 'Gouden Baken in Groene per jaar f 35,— Vallei' (vijftig jaar Coöperatie Woudenberg-Maarn 1909-19591.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 3