nieuws van her en der II bureau. 'Cross Country Travels' te Hille- gom heeft al wat jaren ervaringen met bijzondere trektochten als deze. De drie jonge directeuren begeleiden hun cliën ten persoonlijk als chauffeur, gids, mon teur en manus van alles. Van de rei zigers - bij deze groep was de leeftijd gemiddeld 28 jaar - wordt verwacht dat ze zelf een handje uitsteken als in de na middag de tenten moeten worden opge zet en het avondmaal moet worden toe bereid. Avontuur genoeg dus voor wie niet houdt van de gezapigheid van de Spaanse stranden. Helemaal zonder risi co zijn dit soort zwerftochten nooit, want Afrika is groot en er is altijd ergens wel iets aan de hand. Maar voor de ech te zwervers is dat een attractie te meer. Zo ook voor de heer Stegen, die met veel enthousiasme kan vertellen over de reisavonturen en ze illustreert met erg mooie kleurendia's. De tocht voerde over 7300 kilometer vanuit Marokko dwars door de Sahara naar de Niger, die vervolgens in weste lijke richting werd gevolgd tot aan Tom- bouctou in Mali, waar enkele dagen werd gerust. Daarna ging men via een wat oostelijker gelegen route weer terug naar het uitgangspunt. Warm was het en hard, want elke mor gen moest men om vijf uur wakker zijn. Maar onvergetelijk zijn de ontmoetingen met mensen en dieren in Afrika en met de culturen van de verschillende naties en volksstammen die men onderweg ontmoet. De hierbij afgedrukte foto's to nen een van de Landrovers in de Sahara en een blik op de moskee van Goundam, een stad aan de Niger in de omgeving van Tombouctou. In die omgeving, waar ook kennis werd gemaakt met de Toua- reg, ontstond onze omslagfoto. Expedi tieleden en jong en oud van de Songhai stam deden enthousiast mee met het plan. Het spandoek werd uitgerold en enkele tientallen Rabobankballonnen uitgedeeld. Vooral de laatste hadden niet alleen hier, maar ook in de andere dorpen groot succes. De schoolkinderen van Gourma-Rharous hadden veel schik met de kleurige relatiegeschenken en met het gemanipuleer rond het span doek. Zaken zijn er niet gedaan, maar gelachen is er wel. Ook enkele weken la ter toen we hier de dia's onder ogen kre gen. We vonden dat u de voorplaat niet mocht missen. We hebben de fotograaf moeten belo ven wat exemplaren van dit nummer te zenden aan de meester van het school tje in Gourma-Rharous We houden die belofte en wie weet wat daaruit nog eens voor relatie zal groeien? Koepelfunctie In de daarvoor bestemde rubriek hebben wij eerder vermeld de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Hilversum en Omstreken. Mr. T. J. Jansen Schoonhoven voerde er het woord namens de Centrale Bank en de voorzitter van het bestuur van de bank U vindt ons De welbekende advertentie die vertelt dat men ons kan vinden achter dijken, in dorpen en steden, aan drukke straten en stille pleinen kan worden uitgebreid met 'in dorre woestijnen'. Dat tenminste suggereert de omslagfoto van dit num mer, gemaakt door Wim Stegen, mede werker van Public Relations bij de Cen trale Bank. De heer Stegen, verwoed en goed foto graaf, maakt graag verre reizen en dat bracht hem in december van het vorige jaar naar Afrika. Met een groep van 18 medereizigers maakte hij een expeditie door de Sahara in een drietal Landro vers. Dit soort evenementen, geschikt voor wat jongere en tegen lichte ontbe ringen opgewassen vakantiehouders, wordt georganiseerd door een klein reis-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 22