rabobank Dit blad is de voort zetting van De Boerenleenbank en de Raiffeisenbode Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. Ontstaan in 1972 uit fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht, opgericht in 1898 en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, opgericht in 1898 Aangesloten 1026 banken met ruim 3100 vestigingen Voorzitter van de Raad van Beheer C, G. A. Mertens Voorzitter van de Hoofddirectie ir. P. J. Lardinois Hoofdredacteur mr. J. R. Haverkamp Secretaresse mevr, P. L. van Laar-Oxenaar Bureauredacteur K. de Mol Vormgeving H.Jonkman Offsetdruk Hoonte-Holland Abonnementen administratie telefoon 36 26 94 Abonnementsprijs oer jaar f 35,- Ook in de winter willen de vissen (soms) bijten (zie het artikel van Cor van Heugten op pag. 24 over de hengelsport) Uit de inhoud Nieuwjaarstoespraak van de heer Lardinois pag. 8 Prof. Vlak over ons eigen karakter 10 Grondschaarste en-beheer 12 Afscheid dr. Verhage 14 Blik op het nieuwe jaar 16 Financial engineering 18 Internationale samenwerking van coöperatieve banken 22 Hengelsport 25 Landbouwbeleid 27 Markt voor vakantiereizen 32 Fotografie: pagina 1 omslag: Bart Stap, pagina 2 omslag: Rob Lucas, pagina 5: Nationaal Foto-Persbureau B.V., pagina 6, 9 en 28: Bart Stap, pagina 13: Jan van de Kam, pagina 14 en 15: Paul van Galen, pagina 24 en 26: Ministerie Landbouw en Visserij, pagina 25: Cultuurtechnische Dienst, Utrecht, pagina 31: Fotobureau 'Het Zuiden', pagina 34: Drs. R. Seydenzaal, pagina 35,36 en 37 uit: 'Gouden Baken in Groene Vallei' (vijftig jaar Coöperatie Woudenberg-Maarn 1909-1959).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1977 | | pagina 3