jubilea openingen in memoriam 40 afscheid als directeur van de Rabobank K. M. Elema, 77 jaar. Oud-lid van de raad Op 15 december werd in een gecombineer de vergadering van bestuur en raad van toezicht van de Rabobank Kamperveen de heer G. v. d. Veen gehuldigd in verband met zijn 25-jarig jubileum als directeur van de bank. De heer E. W. Noorlander, directeur van de Rabobank Strijen vierde op 6 januari zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op 6 januari werd aan de heer W. H. M. Vo- ragen de zilveren reversspeld uitgereikt in verband met zijn 25-jarig jubileum als be stuurder van de Rabobank Schaesberg. De heer H. M. Th. Geurts nam op 20 januari Hoensbroek. Vele vrienden en relaties be zochten de afscheidsreceptie, die hem werd aangeboden. Bij de Rabobank Stiphout vierde de heer P. F. van Stipdonk op 22 januari zijn 25-jarig jubileum als lid van de raad van toezicht. Hij ontving de zilveren reversspeld. Bij die gelegenheid werd eveneens afscheid geno men van de heer Th. J. van Bommel, die op de algemene vergadering van 19 december reeds was afgetreden als lid van de raad van toezicht. De heer P. M. Hoeymakers, die op 22 janu ari terugtrad als voorzitter van het bestuur van de Rabobank Sevenum, ontving de zil veren reversspeld. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 januari werd aan de heer A. G. van Ros malen de zilveren reversspeld uitgereikt. De heer Van Rosmalen trad terug als bestuurs lid van de Rabobank 's-Hertogenbosch na sinds 1945 deel te hebben uitgemaakt van raad van toezicht of bestuur. De heer G. J. J. Baak, lid van de raad van toezicht van de Rabobank Hengevelde vier de op 27 januari zijn 25-jarig jubileum en ontving bij die gelegenheid de zilveren re versspeld. Op 2 februari vierde de heer G. Roorda van de Rabobank Leeuwarden, voorheen direc teur van de boerenleenbank aldaar, zijn 25- jarig dienstverband bij de Rabobankorgani- satie. De heer G. van Donselaar, voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Amers- foort-Hoevelaken, ontving op 7 februari t.g.v. zijn 70ste verjaardag de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Op 5 januari werd het geheel verbouwde bijkantoor aan de Verlengde Schrans van de Rabobank Leeuwarden in gebruik geno men. Het verbouwde en uitgebreide hoofdkantoor van de Rabobank Makkum werd op 6 janu ari officieel overgedragen. Op 19 januari vond de heropening plaats van het verbouwde hoofdkantoor van de Rabobank Arcen. Burgemeester mr. H. J. M. Defesche ver richtte de officiële opening van het ver bouwde en gemoderniseerde kantoor van de Rabobank Baarle op 27 januari. De voor zitter van het bestuur, de heer Görtz, bood bij deze gelegenheid een cheque aan met een bedrag bestemd voor uit Baarlo afkom stige en in de ontwikkelingslanden werk zame missionarissen. nnBMHHHNBHBM J. Bolscher, 62 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Delden. H. Molenaar, 58 jaar. Secretaris van het be stuur van de Rabobank Gouderak. B. M. Nieuwmeijer, 50 jaar. Lid van het be stuur van de Rabobank Geesteren. J. v. d. Laan, 93 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank IJsselstein (U). P. A. A. v. d. Sandt, 74 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank Eist. P. P. Lavrijssen, 57 jaar. Lid van het bestuur van de Rabobank Hapert. van toezicht van de Rabobank Marum. Jac. Sijtsema, 66 jaar. Lid van het bestuur van de Rabobank Langezwaag. G. van Woudenbergh, 57 jaar. Secretaris van het bestuur van de Rabobank West- broek. B. Swets, 82 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank Geldermalsen en Omstreken. P. J. van Kempen, 87 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank St. Hubert. J. H. Schwieters, 78 jaar. Oud-voorzitter en erelid van de Rabobank Dedemsvaart-Dorp. O. Visser, 85 jaar. Oud-kassier van de Rabo bank Nieuw-Weerdinge. Th. J. Rothoff, 66 jaar. Voorzitter van het be stuur van de Rabobank Velden. J. H. Slatman, 80 jaar. Oud-bestuurslid van de Rabobank Gramsbergen. A. Q. Doeswijk, 70 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Rabobank Voorschoten. M. v. d. Veen, 67 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Rabobank Gieten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Rabobank' | 1976 | | pagina 40