Wij lazen dat een groep Franse boeren uit de omgeving van Bordeaux van oordeel waren dat zij, ge zien hun huidige economische moeilijkheden, onrechtvaardig hoge belastingaanslagen ont vingen, Zij besloten hun belasting in natura af te dragen. Een oude wet staat dat onder be paalde omstandigheden toe. De boeren trok ken met een aantal koeien en varkens naar het bureau van de belastingontvanger, dat op de tiende verdieping van een modern gebouw in de stad Bordeaux gevestigd is. Met vereende krachten probeerde men een koe in de lift te werken, hetgeen evenwel onmogelijk bleek. Terwijl enkelen daarop vruchteloze pogingen ondernamen het beest via de trap naar boven te krijgen, slaagden andere boeren erin, een luidkeels te keer gaand varken in de lift te werken en naar het kantoor van de belasting ontvanger te brengen, waar de aankomst van het dier grote opschudding verwekte. Het var ken werd, aangezien het blijkbaar niet tot de categorie in natura te leveren produkten tot voldoening van de belastingschuld behoorde, door de fiscus geweigerd, waarna de hele pro cessie, die het beest begeleid had, met het varken naar de begane grond terugkeerde. (Eindhovens Dagblad) dat de brouwerij van de Trappisten in Tilburg verkocht is, maar dat het Trappistenbier zal voortbestaan, desnoods zonder Trappisten. Al dus de min of meer geruststellende verzeke ring van broeder Eligius, Cisterci├źnser mon nik en directeur van 'De Schaapskooi', de brouwerij die sinds 1885 zoveel Plato's in haar bier heeft gedaan. Broeder Eligius ont hult: 'Voor ik monnik werd, was ik geheelont houder. Toen ik belast werd met de leiding van de brouwerij, heb ik met Jeremia geklaagd: 629

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 35