In miljoenen Mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken sept. 1968 sept. 1969 jan./sept 1968 jan./sept. 1969 stand ultimo sept. 1969 Voorschotten Rekening-couranthouders Effecten 57,0 - 1,4 8,1 55,1 - 3,3 0,6 382,9 - 9,1 45,3 426,4 - 27,5 28,1 3.259,5 303,1 226,4 Totaal 63,7 52,4 419,1 427,0 3.789,0 Mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken sept. 1968 sept. 1969 jan./sept. 1968 jan./sept. 1969 stand ultimo sept. 1969 Spaarrekeningen Rekening-couranthouders Bankdeposito's 31.0 25.1 8,1 39,5 23,0 - 0,6 382,9 212,2 56,2 381,2 295,2 22,9 4.849,8 950,9 217,1 Totaal 64,2 61,9 571,3 699,3 6.017,8 Besparingen bij de traditionele spaarinstellingen CCB CCRB Alg. Spaarbanken RPS 1968 Saldo 1 januari Spaaroversch. jan./sept, Spaaroversch. okt. 296 27 3.978 408 63 6.099 392 11 6.743 4.840 251 - 1 Spaaroversch. jan./okt. 323 471 403 250 Saldo 31 oktober 4.301 6.570 7.146 5.090 1969 Saldo 1 januari Spaaroversch. jan./sept. Spaaroversch. okt. 384 41 4.475 556 74 6.884 419 9 7.292 5.246 125 5 Spaaroversch. jan./okt. 425 630 428 130 Saldo 31 oktober 4.900 7.514 7.720 5.376 595

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 49