tillage de vergelijking met overeenkomstige bankvestigingen glansrijk doorstaan. De ves tiging bezit een unieke balie, waaraan de formaliteiten met de cliënten worden afgewik keld. De cliënten krijgen een nummer en via een lopende band gaan de nodige gegevens en het nummer voor de kassier, naar de kas- box. De kassier roept de klanten via het num mer op waarna de zaken aan de kas-box afge wikkeld kunnen worden. Wellerlooi De heer Valckx nam op 6 oktober 1969 af scheid als kassier van de boerenleenbank Wellerlooi. Namens de centrale bank sprak districtsdirecteur Mars woorden van lof voor de wijze waarop de heer Valckx gedurende 23 jaar zijn taak als kassier heeft uitgeoefend. 'Het is de eerste keer', zei hij, 'dat ik afscheid neem van een kassier die tot de oprichters van de boerenleenbank behoort'. De scheidende kassier wordt opgevolgd door de heer Arts. Zevenbergen Op 21 oktober 1969 is in aanwezigheid van een aantal genodigden het nieuwe bijkantoor van de boerenleenbank Zevenbergen in de wijk Torenveld door burgemeester Schaminée officieel in gebruik gesteld. Dit gebeurde door het verzilveren van een aangeboden cheque ter waarde van duizend gulden. Het bedrag wordt gebruikt voor de aanleg van een speel- wei voor de jeugd in de nieuwe wijk Torenveld. Namens de centrale bank bood districtsdirec teur drs. Bierings de gelukwensen aan. In oktober 1969 werden als bewijs van erken telijkheid de volgende onderscheidingen uit gereikt: de gouden medaille De heer J.H. Aarnink van de boerenleenbank Eibergen. de zilveren medaille De heren H. J. J. Baak en G. J. Pierik van de boerenleenbank Eibergen. De heren J. van Beek en G. A. J. Vos van de boerenleenbank Rucphen. De heer H. J. van Dalen van de boerenleen bank Apeldoorn. De heer H. L. van Heugten van de boerenleen bank Stratum. de bronzen medaille De heren J. Th. Borckink, G. J. M. Vaarwerk en A. J. ter Woerds van de boerenleenbank Eiber gen. 586

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 40