de boerenleenbank UITGAVE VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK TE EINDHOVEN NOVE MBE R 1969 No. 577 Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. Na zorg vuldige voorbereidingen ging in oktober van dit jaar het nieuwe instituut van de kringver gaderingen van start. Er is een aantal kringbe- sturen gekozen welke te zamen de Centrale Kringvergadering vormen. De besturen zullen door het nieuwe orgaan van de centrale bank een belangrijke inspraak krijgen in de gehele organisatie van de bank. Een forse stap in het democratiseringsproces. In 'Wintertuin voor warmte-zoekers en wanten- minnaars' reizen we in sneltreinvaart door Zwitserlands meest bekende wintersportge bieden. Mogelijk gaan meer mensen haar dit jaar - met een boerenleenbankreis in de koffer - eens proeven; een wintersportvakantie. Mis schien hebben sommigen hun zomervakantie dagjes opgespaard om dit keer nou eens van een echte witte kerst te genieten, zonder re gen, oliebollen en appelflappen. Overigens met alle respect voor de thuisblijvers. Behalve in de reizenwereld is de boerenleen bank nu ook actief in het culturele leven. Begin november hebben de gezamenlijke boeren leenbanken in Limburg en in het Oostelijk deel van Brabant, in overleg met de schouwburgen van vijf Limburgse gemeenten, besloten schouwburgkaartjes te verkopen. Elke schouw burg beschikt daarmee over 200 voorverkoop punten. Behalve de bank voor iedereen, is de boerenleenbank ook de bank voor uw avondje uit. In dit herfstnummer van 'de boerenleenbank' leest u verder over het Ontwikkelings- en Sa neringsfonds voor het Midden- en Kleinbedrijf, over de revaluatie van de Duitse mark en de gevolgen daarvan op de geld- en kapitaal markt. 'Wij lazen' weer iets voor u en wij be spreken de 'Pachters der Accijnzen'. 549

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 3