interieur boerenleenbank Halfweg, geopend 7 oktober 1969 Roosteren Tot opvolger van de heer J. Ophelders, kassier van de boerenleenbank Roosteren, is met in gang van 15 oktober 1969 benoemd de heer G. J. Lijnen. Rucphen In Rucphen werd het 60-jarig jubileum van de bank gevierd. Districtsdirecteur drs. Bierings reikte een oorkonde en een zilveren medaille uit aan de heer G. Vos, 25 jaar beheerder en aan de heer J. van Beek, die al 29 jaar zitting heeft in het beheerscollege. Namens de bank werd aan een vijftiental leden, die meer dan 40 jaar lid waren van de bank, een fruitmand uitgereikt. Tilburg Het bijkantoor van de boerenleenbank Tilburg aan de Westermarkt werd op 31 januari 1967 officieel in gebruik genomen. In de maand ok tober van dit jaar heeft de bank het kantoor uitgebreid door een gedeelte van het naast gelegen ANWB-kantoor te huren. Het boeren leenbankkantoor kan gezien de moderne ou- 585

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 39