De boerenleenbank van A tot Bolnes Sinds maandag 13 oktober bezit Bolnes een nieuwe boerenleenbankvestiging. De boeren leenbank verbreedde met deze vestiging haar mogelijkheden tot serviceverlening. Breezand De boerenleenbank Breezand opende een nieuw kantoor in Anna Paulowna. De nieuwe werkruimte voldoet aan alle eisen des tijds en zal een goede werking zeker bevorderen. Buchten Burgemeester Onland van de gemeente Bom bood een geschenkcheque van 250 gulden aan en verklaarde daarmee de boerenleenbank Buchten voor geopend. Het bedrag werd be stemd voor het jeugdwerk in Buchten. Ook deze boerenleenbank beschikt nu over een aan de wensen van de cliënten aangepast bankgebouw. Geesteren In het Overijsselse Geesteren werd op 14 ok tober 1969 het gebouw van de boerenleenbank op officiële wijze heropend in aanwezigheid van talrijke genodigden en belangstellenden. De opening geschiedde door burgemeester Schepers van de gemeente Tubbergen. Aan de scheidende beheerders Maathuis en Hutten zijn respectievelijk een gouden en een zilveren eremedaille uitgereikt. Namens de centrale bank werden de gelukwensen overgebracht door afdelingsdirecteur de heer Roncken. Gemonde Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de boerenleenbank Gemonde werd de gouden medaille uitgereikt aan de heer H. Stadhou ders, voormalig voorzitter. De heren A. Geerts en P. van de Aa kregen de bronzen medaille opgespeld. Zij behoorden tot de oprichters en waren 50 jaar lid van de bank. Gilze In Gilze herdacht op 29 oktober 1969 de boe renleenbank haar 50-jarig bestaan in aanwe zigheid van een groot aantal genodigden. Na mens de centrale bank werden de gelukwen sen uitgesproken door de onderdirecteur de heer Van der Linden en werden een drietal op richters, waaronder een beheerder onder scheiden, te weten: de heer J. R. Ermen met zilver en de heren A. Wouters, J. B. Wouters, A. Louws, C. van Engelen en H. Hendriks met brons. Tijdens de receptie liep 'gans Gilze' uit om de gelukwensen aan te bieden. 582

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 36