dat zesendertig vissers in vijf boten vijf uur lang hun netten hebben uitgeworpen in de Theems, in het hartje van Londen. Het resul taat van deze vispartij was, dat er in totaal twee hele baarzen uit het water werden ge haald. Water is gezond, zeggen ze. (De Telegraaf) dat de grond onder de Italiaanse stad Napels grote gelijkenis vertoont met een stuk Zwit serse kaas. Dit werd onlangs vastgesteld door een commissie van deskundigen die tot taak had gaten en scheuren te onderzoeken die met regelmaat van de klok in het Napolitaanse pla veisel vallen. Na een forse regenbui stroomt het water met geweld door de straten naar be neden, grote hoeveelheden modder en afval meeslepend. De riolering, die nog uit de tijd van de Bourbons dateert, kan deze watervloed niet verwerken, zodat de stroom een uitweg zoekt naar ondergrondse holen, daarbij de grond onder de huizen wegvretend. De rege ring is echter tot nog toe niet bereid gebleken de benodigde 150 miljoen gulden ter beschik king te stellen voor de aanleg van een geheel nieuwe riolering. (De Telegraaf) dat in een nieuw kantoor van de Raiffeisen- bank in Koekange de kluis weigerde open te gaan. Teneinde raad heeft men een gat ge boord in de een halve meter dikke kluismuur, waar de kleinste man van het personeel door heen kon. (De Volkskrant) dat nog maar 4,5 procent van de bevolking klompen draagt en dat dit aantal voortdurend kleiner wordt, aldus dr. Van Puijenbroek in zijn proefschrift over deze tak van nijverheid in Nederland. (De Telegraaf) dat het aantal Nederlandse gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen (dat wil zeggen totaal jaarinkomen van alle belastingplichti gen gedeeld door de gemiddelde bevolking van de gemeente) in 1963 als volgt was sa mengesteld: Bloemendaal stond aan de top met een gemiddeld inkomen van 7.658, Was senaar kwam op de tweede plaats met f 7.056. Achtereenvolgens zit het meeste geld in Ne derland in de plaatsen Blaricum f 5.880, Laren (N-H) 5.673, Rhoon 5.027, Naarden 4.907, Heemstede 4.814, Rozendaal (Gld) 4.713, De Bilt 4.586 en Oegstgeest 4.051 (Telekleur) dat het aantal miljonairs in Nederland in totaal 5.459 bedraagt. De gemeente Zeist telt er liefst 107, hoewel deze gemeente slechts een gemiddeld inkomen heeft van 3.825 per hoofd van de bevolking. De gemeente Haren is ver meldenswaard met een inkomen van 4.265 en 38 miljonairs. Verder: Baarn, 3.678, 47 mil jonairs, Arnhem, 3.315, miljonairs 71, Apel doorn, 2.931, miljonairs 43 en Bergen in Noord-Holland telt 23 miljonairs. De gemeente met het laagste gemiddelde inkomen is Schin- veld in Limburg met f 558. Oorzaak: een hoog kindertal en een grote kloosterbevolking. De inkomens van de grote steden zijn: Amster dam f 3.503, Rotterdam 3.355 en Den Haag 3.617. (Telekleur) 578

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 32