schillen tussen beide werken zowel aan de handen als aan de gezichten, en misschien is het 'kwaliteitsverschil' van het schilderwerk nog het meest duidelijk te zien aan de kleren. De handen en het gezicht van de 'Pachters' zijn heel wat genuanceerder uitgebeeld dan in het werk 'De Geldwisselaar', waarin vooral het vrouwengezicht een eentonige en wat 'overbelichte' indruk maakt. Maar ook het felle en saaie rood van de mantel van de geldwisse laars-vrouw steekt schril af bij de in kleur veel meer genuanceerde jas van een van de pach ters. Zijn groene en met bruin bont afgezette jas munt uit door zachtheid van tint en van lijn en door een kleurvariatie die typerend is voor Marinus van Roymerswaele. Die keurbe handeling behoort tot de oorzaken van Van Roymerswaeles roem. Het groene kleed schijnt een zekere molligheid te hebben en het doet enigszins pluizig aan. Van Roymerswaele heeft deze zachte toets van zijn vermoedelijke leer meester Matsijs. Bij zijn leerlingen echter zoekt men een dergelijke vakbekwaamheid te vergeefs. Marinus of Marijn van Roymerswaele heeft in zijn werken herhaaldelijk de heilige Hierony- mus geschilderd. Hij beeldde daarnaast talloze malen geldhandelaren af, bankiers, wisselaars, woekeraars en fiscale beambten. Het hierbij weergegeven schilderij hebben wij de 'Pach ters der accijnzen' genoemd, maar het wordt ook wel aangeduid als 'De Stadsontvanger' of 'De Belastinggaarder'. Het is mogelijk, dat de afgebeelde koppen portretten zijn van tijdge noten, maar dat staat niet vast. Wel is het ze ker, dat de in het groen geklede 'Pachter' de bedragen noteert, die hij voor de overheid - wellicht voor de stedelijke overheid - ontvangt als heffingen op belaste goederen: accijnzen op bier, wijn en dergelijke. Uit de voorstelling is niet met zekerheid op te maken wat de rech ter figuur op het kantoor doet. Hij kan een col lega zijn van de schrijvende pachter, of wel licht is hij aanwezig in verband met een uit te oefenen controle. Maar dergelijke interpretaties zijn in wezen minder belangrijk. Voor het Nederlandse taal gebied, dat op het gebied van schilderen een enorme betekenis heeft gehad voor de wereld, is het interessant te weten, dat ook dit schil derij voor ons cultuurgebied bewaard is ge bleven: het werk is te zien in het Koninklijk Museum te Antwerpen. I I 574

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 28