Bijkantoor te Zwanenburg, van de boerenleenbank Halfweg, officieel geopend 28 oktober 1969 ten van dit verzekeringsspaarplan wordt daar mee aanzienlijk vergroot. Premie levensverzekeringen omlaag Na langdurige studie zijn de levensverzeke ringsmaatschappijen tot de conclusie geko men dat de premies voor levensverzekerin gen omlaag kunnen. De verlaging kan tot 10 procent gaan, al naargelang de looptijd en het spaarelement. Deze mogelijkheid tot verlaging vloeit voort uit de stijging van de rentestand. Ook zal de winstdeling, die een veel soepeler instrument is tot aanpassing aan verande rende omstandigheden, meer aandacht krijgen. 571

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 25