zij slechts 57 inwoners, nu circa 2.000 en staan in de talrijke hotels en pensions 4.000 bedden ter beschikking van vreemdelingen. Er zijn gegevens over Zwitserland te vermel den die wellicht interessant zijn wanneer men het land wil bezoeken. De Zwitser staat bekend om zijn precisie en zorgvuldigheid. In nage noeg geen enkel hotel hebt u last van druppe lende kranen, klemmende deuren of tochtende ramen. Zwitserland is degelijk. Vermeldenswaard is ook dat ondanks het feit dat door het land taalgrenzen lopen, alle men sen vreedzaam te zamen leven. Zwitserland is ook verdraagzaam. Dan is er nog het spel curling, dat de moeite van het bekijken en het doen waard is. Het spel is afkomstig uit Schotland en wordt ge speeld door twee partijen, die platte stenen over het ijs schuiven. Het veld, een gladde ijs vlakte, is ongeveer 40 meter lang. Aan elk ein de is een punt gemarkeerd, waarop een ke geltje wordt gezet. Daaromheen is een straal van ruim twee meter getrokken waarachter de werplijn ligt. Elk team bestaat uit vier spelers, waarvan er een de leiding heeft. Alleen stenen, die na het spel in de cirkel liggen, tellen mee. Skijöring is een wedstrijdvorm waarbij skiërs door paarden worden voortgetrokken langs een ovaalvormige wedstrijdbaan; wie het eerst aankomt wint. Zonder paspoort kom je Zwitserland niet in of uit. Dat wisten de meesten misschien al. Misschien niet dat op vakantie in Zwitser land zonder invoerrechten mag worden inge voerd: één naaimachine, één platenspeler met 20 gebruikte platen en één of twee draagbare muziekinstrumenten. De hond kan zonder veel formaliteiten mee op wintersportvakantie. Wanneer men van plan is zich op de lange latten te wagen, dient men de aanwijzingsbor den voor skiërs te kennen. In de Zwitserse luchtreddingscode betekent een naar onderen uitgestrekte arm: 'Er is hulp nodig', twee naar boven gestrekte armen wil zeggen: 'Er is geen hulp nodig'. Maar och, wat praten wij. Wij Ne derlanders weten dit natuurlijk. Wij zijn ge oefende skiërs. Goede reis. 567

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 21