bevat en een temperatuur heeft van 51 graden Celcius. Alle hotels beschikken over een dieet- keuken en voor de helemaal verwende genie ters staan er enkele thermaalbaden ter be schikking. Er is zelfs een reumasanatorium. Verbier, een flink stuk ten zuidwesten van Brig, bezat in 1950 slechts één skilift. Nu telt het plaatsje zo'n vijfentwintig soorten vervoer middelen. Van gemeentewege bestaan stren ge bouwvoorschriften. De hotels moeten wor den gebouwd in de plaatselijke Walliserstijl, waardoor het dorp bijzonder aantrekkelijk aan doet. Wij reizen noordwaarts en staan stil in Midden- Zwitserland. Belangrijkste wintersportgebie den: Berner Oberland en Centraal Zwitser land. Voor de wintersport, behalve voor het voorjaarsskiën, zijn, zoals in de meeste win tersportstreken, de voorgebergten van meer belang dan de heel hoge ketens, afgezien van de invloed die de laatste op de beschutting en het klimaat hebben. In het algemeen hebben de Berner Alpen vrij veel neerslag in de vorm van sneeuw. Naar het oosten zet de streek van de Berner Alpen zich voort tot, en gaat over in, het grote Gotthard-Massief, het geo grafische centrum van de Zwitserse bergwe reld. Ten zuiden van Interlaken, gelegen aan het Thuner en Brienzer Meer, mag men niet verzuimen met het bergtreintje naar het station boven op de Jungfraujoch te reizen. De reiziger bevindt zich dan op het hoogst gelegen station van Europa (3.454 meter), dat in 1912 geopend werd. Hij geniet van een uniek uitzicht op de Jungfrau (4.167 meter), de Eggishorn (2.930 meter) en de Mönch (4.105 meter). Het gebied is zo arctisch, dat men het niet voor mogelijk houdt hier ooit met de trein te zijn gekomen. Het grote wintersportgebied van Noordoost- Zwitserland strekt zich in een wijde kring rond de stad St. Gallen uit en is via Zürich of van uit het noorden gemakkelijk te bereiken. Wie terwille van de sport en van niet mondaine wintergenoegens tussen december en april met vakantie gaat, zal, zoals de Engelse schrij ver van reisartikelen, Gordon Cooper, het noemt, in deze 'vergeten hoek van Zwitser land', rijk beloond worden. Noordoost-Zwitser land bezit de grootste verscheidenheid aan skigebieden, die men zich kan voorstellen. De sportbeoefenaar vindt er uitgestrekte skivel- den geniet er van machtige afdalingen en van adembenemende bobbanen. Hij vindt er slede- banen, ijshockey, kunstrijden op de schaats en spannende wedstrijden op de springschans. Toggenburg, in het kanton St. Gallen, is een van de prachtigste streken van Oost-Zwitser land. Zo kunnen wij ook het kanton Graubün- den betitelen. Graubünden is een echt bergge bied. Merkwaardig is, dat in tegenstelling tot andere Alpenstreken, in Graubünden slechts enkele dalen met een diepte van meer dan 700 meter voorkomen, terwijl meer dan de helft van de bergplateaus ligt op een hoogte van meer dan 2.100 meter. Hét wintersportcentrum in deze contreien is Arosa, een langgerekt hotel dorp, dat in totaal ongeveer 9.000 gasten kan opnemen. Het zachte, zonnige klimaat van het dorpje is wereldberoemd. Een nagenoeg gelijke bekendheid geniet de kabelbaan van Arosa naar de 2.653 meter hoge Weiszhorn. Van Arosa is bekend dat het gemiddelde per centage zonneschijn in de winter 51 tot 55 pro cent bedraagt. Dit, met de omstandigheid dat Arosa naar het noorden volkomen beschut is tegen poolwinden, maakte de plaats tot een belangrijk centrum voor herstellenden. De plaats is intrek bij Wintersportier; in 1880 telde 566

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 20