'Een van de vele skiplaatsen in Noordoost-Zwitserland'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 19