Wintertuin voor Warmte-zoekers en Wanten-minnaars Een weerbericht: Ten gevolge van een bij de Azoren liggend hogedrukgebied, zullen oce aandepressies boven ons land elkaar snel op volgen en over het Oostzeegebied naar het oosten wegtrekken'. Een mededeling waar door vele Nederlanders hun gezicht in een sombere winterplooi trekken, behoudens na tuurlijk de uitzonderingen. Telkenjare blijken steeds meer Nederlanders zich de weelde te kunnen permitteren te boeken voor een win tersportvakantie. Het zijn dan ook deze door gewinterde Nederlanders die uit bovenge noemd weerbericht verheugd zullen conclude ren: ahadat betekent sneeuw in de Alpen. Wellicht staan vele duizenden dit jaar belat, bemutst en besjaald op het perron te wach ten op de 'Berglandexpres', waarin zij, in een al of niet gerieflijke couchette, naar een witte skivakantie snellen. Zij hebben inmiddels een keus gemaakt uit de soorten onderdak. Af hankelijk van het volume van hun beurs kozen zij tussen skiheim, grandhotel, huurkamertje, appartement of chalet. Voor hen die maling hebben aan kou en regen en die serieus overwegen een wintersportva kantie te ondernemen, vertellen wij - daar de verkoop van vakantiereizen door boerenleen banken begonnen is - iets over een van Euro pa's meest populaire wintersporttuinen: Zwit serland. Zwitserland telt eigenlijk vier belangrijke win tersportstreken. Het Frans sprekende zuid westen; de rest van Zuidwest-Zwitserland, te weten Oost- of Ober-Wallis, waar Duits de voertaal is; Midden-Zwitserland, met name het Duits sprekende Berner Oberland en Centraal Zwitserland en tenslotte Oost-Zwitserland; dit is het noordoostelijk deel en Graubünden, waar de bevolking voornamelijk Duits spreekt. Om vanuit Nederland per spoor in Zuidwest- Zwitserland te geraken, is de wintersportgan- ger vrijwel uitsluitend op de spoorwegverbin ding Bazel-Lausanne aangewezen. Per auto Kan men over Bazel of over Genève rijden. Het is maar dat u het weet. Vliegen kan men na tuurlijk ook; aansluitingen en verbindingen le gio. Dit zuidwestelijk deel van Zwitserland 'Twaalfuurtje in de zon' 563

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 17