breuken. Waarom? In Nederland bezigt men het tientallige muntstelsel. Als gevolg daarvan was men bij de aan- en verkoop van effecten genoodzaakt de notering in gewone breuken, om te rekenen in decimale breuken. Met dit probleem is nu voorgoed afgedaan. De wijzi ging is van kracht bij koersen van fondsen, die in percenten of in dollars worden genoteerd; het decimale stelsel werd reeds toegepast bij fondsen in eensgevend geld in guldens. De nieuwe koersnotering geschiedt als volgt: - Bij koersen in percenten van obligaties en dergelijke komen achter de komma twee decimalen, met fracties van 0,05 procent. Bij voorbeeld: 99,15%; 81,75%. - Bij koersen in percenten van aandelen en dergelijke komt achter de komma één deci maal met fracties van 0,1 procent. Bijvoor beeld; 48,8%: 227,4%. Voor fondsen die genoteerd worden in gul dens zal vanaf 1 september een minimum- noteringsfractie van kracht zijn die afhangt van de hoogte van de prijs. Voor koersen tot 25 fracties van 1 cent; koersen van 25 tot 50 fracties van 5 cent en voor koersen van 50 en hoger fracties van 10 cent. - De koersen van fondsen in dollars worden genoteerd met fracties van 5 dollarcent. DE NIEUWE BOERENLEENBANK Op een zonnige middag zijn wij naar de nieuwe boerenleenbank geweest. Wij gingen er lopend naar toe. De man ont ving ons vriendelijk en wij werden in twee groepen gesplitst van achttien jon gens en meisjes. De eerste groep ging naar de munten kijken. Munten zijn metalen plaatjes, waar de regering een zekere waarde aan hecht. Vroeger betaalden de mensen met eten en vellen van dieren. Toen zei de regering: als iemand een grote ruil heeft gedaan, kan hij al dat eten niet bewaren en bederft het. Dan heeft hij er nog niets aan. Dus moesten wij iets verzinnen, dat niet kan bederven, gemakkelijk te bewaren is en niet kan worden nagemaakt. Wij kregen ook nog een kluis te zien waar safeloketten in zaten. Theo was een meneer, die een hoop diploma's had en ze in een kluis opborg. Zo'n safelo ket kan alleen met twee sleutels openge maakt worden. Anders kan iemand een safeloket huren en dan de sleutel na maken en de volgende keer dat vakje, wat hij de vorige keer had, leeg stelen. Wij werden ook nog opgesloten om te kijken hoe het slot werkte en dat was het einde. 'Van Eigen Werf' Schoolblad van de St. Paulus- school in Drunen 559

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 13