Wijziging in beursnotering De vereniging die de belangen van 's lands beleggers pleegt te behartigen en die luistert naar de naam: De Vereeniging voor den Effec tenhandel, beslootonlangs het noteringsstelsel ter beurze te moderniseren. De notering van effecten waarbij men varieerde van halven tot minimaal twee-en-dertigsten, moest per 1 sep tember plaats maken voor een notering in de cimalen. Met andere woorden: men nam een overstapje van de gewone naar de tiendelige Boerenleenbank Buchten, officieel geopend 28 oktober 1969

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 12