kan als een bekroning van zijn werk gezien worden. Helaas heeft hij de officiële opening van 'zijn' bankge bouw niet mogen meemaken. Voor zijn personeel was de heer Van Engeland niet alleen werkgever maar bovenal een collega, bij wie men steeds om raad kon komen. Moge de plichtsbetrachting en de medemen selijkheid van de heer Van Engeland ons allen tot voor beeld strekken, en moge hij bij God de rust verwer ven, welke hij bij al zijn ijver en werklust hier op aarde zo moeilijk kon vinden. Hij ruste in vrede. H J. Croonen t Op 9 september 1969 overleed ten gevolge van een on geval de heer H. J. Croonen, voorzitter van de boeren leenbank Reijmerstok. De heer Croonen werd 62 Jaar. Vanaf 1953 was hij bestuurslid en sinds 1957 voorzitter van de bank. Met veel ijver heeft de heer Croonen steeds de belangen van de bank gediend. Ook buiten de bank bekleedde hij verschillende leidinggevende functies. Hij ruste in vrede. W. I. Schutte t Op 22 september 1969 overleed op 73-jarige leeftijd de heer W. J. Schutte, erelid van de boerenleenbank Terwolde. Hij werd tot lid van de raad van toezicht gekozen op 5 juni 1941 en deed op 21 juni 1944 zijn intrede in het bestuur, waarvan hij op 17 juli 1952 voor zitter werd. Gedurende meer dan een kwart eeuw heeft hij zijn beste krachten gegeven aan het werk van de boerenleenbank en heeft hij door zijn inzicht, werk kracht en blijmoedigheid velen kunnen helpen. Dankzij zijn bezielende leiding kon in 1958 het nieuwe bank gebouw geopend worden. Ook buiten de bank be kleedde hij diverse functies, vooral op kerkelijk ge bied. Op 6 maart 1967 trad hij af als voorzitter en werd onderscheiden met de zilveren draagmedaille met oor konde. Hij ruste in vrede. 548

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 70