In miljoenen Mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken aug. 1968 aug. 1969 jan./aug. 1968 jan./aug. 1969 stand ultimo aug. 1969 Voorschotten Rekening-couranthouders Effecten 47,6 1,1 2,4 47,5 -1,0 2,8 325,9 7,7 37,2 371,3 - 24,2 27,5 3.204,4 306,4 225,8 Totaal 51,1 49,3 355,4 374,6 3.736,6 Mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken aug. 1968 aug. 1969 jan./aug. 1968 jan./aug. 1969 stand ultimo aug. 1969 Spaarrekeningen Rekening-couranthouders Bankdeposito's 36,0 9,8 7,6 50.5 27.6 2,1 271,9 187,1 48,1 341,7 272,2 23,5 4.810,3 927,9 217,7 Totaal 53,4 80,2 507,1 637,4 5.955,9 Besparingen bij de traditionele spaarinstellingen CCB CCRB Alg. Spaarbanken RPS 1968 Saldo 1 januari 3.978 6.099 6.743 4.840 Spaaroversch. jan./aug. 265 357 372 241 Spaaroversch. sept. 31 59 20 8 Spaaroversch. jan./sept. 296 416 392 249 Saldo 30 sept. 4.274 6.515 7.135 5.089 1969 Saldo 1 januari 4.475 6.884 7.292 5.246 Spaaroversch. jan./aug. 344 496 397 124 Spaaroversch. sept. 40 60 22 3 Spaaroversch. jan./sept. 384 556 419 127 Saldo 30 sept. 4.859 7.440 7.711 5.373 546

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 68