Circulaires no. 1703-1708 Achtereenvolgens wordt behandeld in: Circulaire no. 1703 d.d. 2 september 1969 (Bt. Betalingsverkeer): transferprovisie. Circulaire no. 1703 (gecorrigeerd) d.d. 3 sep tember 1969 (Bt. Betalingsverkeer): transfer provisie. Circulaire no. 1704 d.d. 4 september 1969 (Ef. Effectenzaken en overige bankdiensten): Ef fectennota's en noteringssysteem in verband met ex-datum voor obligaties. Circulaire no. 1705 d.d. 17 september 1969 (Fi. Financieringen): renteverhoging hypothecaire voorschotten met gemeentegarantie. Circulaire no. 1706 d.d. 23 september 1969 (OB. Organisatie en Beheer): kredietbeper- kingsregeling Nederlandsche Bank. Circulaire no. 1707 d.d. 23 september 1969 (Re. Rentabiliteit): rente 1969 (XV). Circulaire no. 1708 d.d. 29 september 1969 (Re. Rentabiliteit): rente 1969 (XVI) Boerenleenbank Geulle, geopend 3 september 1969 543

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 65