sluiten. Twee belangrijke oorzaken zijn hier voor aan te wijzen: gebrek aan middelen en het feit dat de banken met de Nederlandsche Bank waren overeengekomen de uitzetting in de vorm van kasgelden volgens bepaalde nor men binnen de perken te houden. Ook op de kapitaalmarkt bleef de krappe ten dens gehandhaafd, getuige de dalende koer sen op de obligatiemarkt. Emissies Op de emissiemarkt vonden enige 8 procents leningen gretig aftrek. De 8 procents lening van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten waarvan op 9 september de inschrijving open stond, werd een succes. Er werd voor in totaal 337 miljoen gulden ingeschreven. Desondanks bepaalde de BNG het tot op dat moment nog De cliëntenhal van de boerenleenbank Guttecoven. geopend 14 augustus 1969 540

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 62