medaille uitgereikt. De heer De Witte is van 1924 tot 1958 lid geweest van de raad van toe zicht, waarvan enkele jaren tevens president van dit college. Soerendonk Tot kassier van de bank is benoemd de heer M.G.L. Antens. De heer Antens volgt de heer A.W. Smits op. der Linden opende op 14 augustus 1969 een nieuwe boerenleenbank in Zeist. Tot directeur werd benoemd de heer A.J.M. Steger. De ser viceverlening in dit moderne gebouw, gecom bineerd met de lange reeks van diensten die de boerenleenbank biedt, garandeert een voorspoedige groei. Wij wensen de directeur en de nieuwe boerenleenbank veel succes. Zeist Het nieuwe bijkantoor van de boerenleenbank Dordrecht, geopend 22 september 1969 Onderdirecteur van de centrale bank drs. Van 537

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 59