Boerenleenbank St. Willebrord, Kanariestraat, geopend 21 augustus 1969 prees de goede samenwerking en verstand houding tussen boerenleenbank en gemeente. Tevens had hij lovende woorden voor de jeug dige voortvarendheid en enthousiasme van het bestuur, de raad van toezicht en de kassier/di recteur. Voorafgaand aan de herdenkingsbij eenkomst werden door drs. Bierings medailles en oorkonden uitgereikt aan twee nog in leven zijnde oprichters van de bank: C. Bobelijn en L. van Voren. Rietmolen Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de boerenleenbank Rietmolen op 23 septem ber 1969 werden de volgende personen onder scheiden: de heer G.E. Kormelink, oprichter van de bank en kassier van 1919 tot 1960 kreeg de gouden eremedaille opgespeld; de president van de raad van toezicht, de heer H.J. Gröniger ont ving de zilveren eremedaille. Aan de heer Nienhaus, oprichter, is de bronzen medaille uitgereikt; de oprichters de heren Te Rietmo- le en Schroer zullen een uitnodiging krijgen om de bronzen medaille bij de voorzitter van het bestuur in ontvangst te komen nemen. Tevens is aan de heer J.A. de Witte een ere- 536

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 58