De boerenleenbank van AtotZ Amsterdam De boerenleenbank Amsterdam opende in Amsterdam-Noord een nieuw kantoor aan de Sperwerlaan. Het aantal vestigingen in de hoofdstad komt hiermee op zestien. Apeldoorn Onder grote belangstelling vierde de boeren leenbank Apeldoorn op 18 september 1969 haar gouden bestaansfeest. In zijn welkoms woord aan het begin van de door ruim 200 per sonen bezochte jubileumbijeenkomst maakte de voorzitter van het bestuur, de heer J. Bone kamp, bekend dat de bank zeven cheques van elk duizend gulden beschikbaar stelde voor de drie Kruisverenigingen en de vier gezinszorg verenigingen in Apeldoorn. Namens de centrale bank bracht drs. J.A. van Ogtrop de gelukwensen over. Hij noemde heer Hendriks, directeur van de bank en een fervent-duivenliefhebber, niet alleen kampioen op het gebied van de duiven sport, maar ook op het gebied van boeren leenbankzaken. De heer H.G.M. Dijkhof, voor malig president van de raad van toezicht, kreeg de zilveren draagmedaille opgespeld. Door de raiffeisenbank Apeldoorn werd een klok aangeboden. De heer Van Dalen, lid van de raad van toezicht van de boerenleenbank Apeldoorn, memoreerde de goede verstand- houding tussen de boerenleenbank en de raif feisenbank in Apeldoorn. Met zeven vestigin gen kan de boerenleenbank Apeldoorn zich re kenen tot een van de grootste banken binnen de organisatie. Barger-Oosterveld Tijdens de algemene vergadering van de boe renleenbank Barger-Oosterveld, op 10 sep tember 1969, is tot een naamswijziging beslo ten. De bank zal voortaan heten: Boerenleen bank Emmen en omgeving. Beltrum De boerenleenbank Beltrum vierde op 17 sep tember 1969 haar vijftigjarig bestaansfeest. De viering beperkte zich tot het uitreiken van een aantal giften aan een twintigtal plaatselijke ver enigingen. Een sober maar zinvolle wijze van herden ken. Namens de centrale bank reikte dis trictsdirecteur Joosten een bronzen medaille uit aan de oprichters van de bank de heren Sonderen, Wolterink en G.A. Nahuis. De heer J.W. Nahuis, oprichter en beheerder, kreeg een zilveren medaille. Deurne Het tweede centrum van Peelland, de gemeen- 532

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 54