dat door corrosie van metalen elke dag voor een miljoen gulden wordt wegggevreten aldus de staatssecretaris van Economische Zaken. (De Volkskrant) dat het dak van het station van Heerenveen onlangs is ingesmeerd met groene zeep. In de veronderstelling met een nieuw onderhouds middel te doen te hebben, smeerden de man nen van de onderhoudsdienst zeep op het dak. Toen het ging regenen begon het aan alle kanten te schuimen. (De Telegraaf) dat er plaatsen in Engeland zijn, waarin men in de vroege ochtenduren mensen van de posterijen langs de brievenbussen kan zien trekken en er zout in zien gooien. Dat moeten zij doen om de slakken te doden die zich aan brieven willen vergrijpen. Vijf slakken in één brievenbus is heel gewoon, naar het schijnt. (De Groene Amsterdammer) dat als de plannen van het ministerie van Financiën doorgaan, de Rijksmunt volgend jaar een zilveren tienguldenstuk in omloop zal brengen. Dit overigens normale muntstuk zal v/orden uitgegeven in verband met het zilve ren jubileum van Nederlands bevrijding in 1945. Deze bijzondere munt zal echter alleen in 1970 in roulatie worden gebracht. Overwo gen zou worden het zilveren tientje van de beeltenissen van zowel koningin Wilhelmina als van koningin Juliana te voorzien. (De Telegraaf) dat het verzamelen van prikkeldraad in de Verenigde Staten een nieuwe rage is; naar men zegt bestaan er 400 soorten. Voor een mooi stuk wordt wel eens 50 dollar betaald. 528 In Texas hebben de enthousiastelingen zelfs hun eigen bladen, de Barbed Wire Times en American Barbed Wired Journal. De Califor- nische prikkeldraadverzamelaarsbond heeft onlangs zijn eerste tentoonstelling gehouden. De diverse soorten prikkeldraad hebben zo waar ook namen, en er worden voortdurend nieuwe uitgevonden. Als dat nog niet tot mee doen prikkelt? (De Groene Amsterdammer) dat de wedstrijd om de mooiste koe van het district Lausanne werd gewonnen door ma dame Marboeuf, de charmante echtgenote van de plaatselijke burgemeester. (Het Rode Boekje van H. Faas) een geboorte-aankondiging in 'Est-Republi- cain': wij nemen met genoegen kennis van een dochter, Marie-Claire, eerste kind van ma dame Janine Legendre en van de inseminateur Van Venizel. Onze felicitaties. (Het Rode Boekje van H. Faas) dat Neil Amstrong, de eerste mens die voet zette op de maan, zijn standbeeld krijgt. De eeuwen zal het wel niet trotseren want het is vervaardigd uit boter en bestemd voor een zui- veltentoonstelling in Columbus, Ohio. (De Tijd) Dat de Nederlandse man van 15 jaar en ouder om de 21 maanden een nieuw costuum koopt; om de 45 maanden schaft hij een colbert aan en eens in de 114 maanden een overjas. Pan talons worden gemiddeld eens per 16 maan den gekocht. Het overgrote deel van de man nen wordt door hun vrouw begeleid als zij een costuum kopen, namelijk 74 van elke 100 man-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 50