Wij lazen dat een leraar in Nieuw-Zeeland een gezwel op zijn stembanden kreeg, omdat hij het la waai van bouwwerkzaamheden moest over schreeuwen. Hij heeft schadevergoeding toe gewezen gekregen door het hoogste gerechts hof. Hij krijgt behalve de kosten van medi sche behandeling nog een extra, niet ont huld bedrag vergoed door de school, die in 1964 met een uitgebreid bouwprogramma was begonnen. (Eindhovens Dagblad) dat de Zwitserse gemeente Bourgh-Saint-Pier- re de tweehonderdste herdenking van de ge boortedag van Napoleon heeft aangegrepen om te trachten een oude vordering te innen. De voormalige Franse keizer zou het dorpje ruim 125 miljoen gulden schuldig zijn. Deze schuld maakte hij toen hij met zijn legers op weg naar Italië de Sint-Bernardpas overtrok. Toen was het bedrag echter slechts 37.800 gulden. Maar de precieze Zwitsers hebben de jaarlijkse rente erbij opgeteld en zijn zo tot de fabuleuze som van 125 miljoen gulden gekomen. Het dorp heeft een schriftelijke belofte van Napo leon, waarin wordt toegezegd dat de Franse staat de schuld zal betalen. Op de rekening staan: 2.000 bomen omgehakt, 80 kookketels niet teruggegeven, gehuurde muildieren tegen vijf gulden per dag en arbeiders tegen 2,50 per dag. (Eindhovens Dagblad) dat een bankrover in het Amerikaanse stadje Newport News de pech van zijn leven heeft gehad. Hij rende met een tas vol vers gestolen geld over het trottoir en wrong zich in een ge reedstaande auto. Tegen de chauffeur zei hij: 'Ik heb de poet. Smeer hem'. En dat gebeurde. De auto reed snel en stopte pas voor het poli tiebureau. (Eindhovens Dagblad) 527

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 49